Sökning: "PSS"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade ordet PSS.

 1. 1. Ett styrverktyg för implementering av tjänstefokuserade affärsmodeller - Balanserat styrkort

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Tu; Madeleine Ngo; [2018-06-28]
  Nyckelord :PSS; Product service systems; Servitization; Balanced Scorecard; Busniess model Innovation; Tactics; Marketing; Contract; Network; Product and Service Design; Sustainable;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem:I en allt mer globaliserad värld har konkurrensen ökat för många tillverkande företag till följd av nya kundbeteenden och efterfrågan på marknaden. För att möta den ökade konkurrensen behöver företagen hitta nya sätt att generera vinster och ett alternativ är att börja sälja tjänster. LÄS MER

 2. 2. Den samhällsekonomiska nyttan av förkortade avbrottstider i 40 kV distributionsnät

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Wictor Svensson; Farzad Haydari; [2018]
  Nyckelord :vattenkraft; eldistribution;

  Sammanfattning : Examensarbetet har genomförts på uppdrag åt Vattenfall Eldistribution AB nedan kallat Vattenfall. När Vattenfall idag bygger nya 40/10 kV stationer installeras normalt brytare i ledningsfacken i stället för frånskiljare. Dessa bestyckas dock inte med reläskydd utan används enbart som kopplingsorgan vid driftomläggningar. LÄS MER

 3. 3. Är perfektionistiska danslärare stressade? : En kvantitativ studie om stress och perfektionism hos professionella danslärare.

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Adjani Hjert Goli; Hanna Korhonen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim The aim of the present study was to examine the correlation between different types of perfectionism and perceived stress. The following issues were investigated: 1) Does dance teachers with higher levels of perfectionism also experience higher levels of stress? 2) Are there any differences between different types of perfectionism? 3) How much of the variation of perceived stress can be explained by variables such as age, experience and different types of perfectionism? Method In order to achieve the purpose of the study, a survey was conducted. LÄS MER

 4. 4. Evaluating Servitization in the Manufacturing Equipment Industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Sofia Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :Servitization; PSS; product-service; business model; manufacturing equipment industry; Tjänstefiering; PSS; produkt-tjänst; affärsmodell; tillverkningsindustrin;

  Sammanfattning : In the manufacturing equipment industry, sensors integrated in manufacturing equipment is a prerequisite for higher levels of servitization, such as maintenance and product support services, as the sensors can provide data of equipment usage. In this study, a framework called Evaluation of readiness of servitization has been developed, where manufacturing equipment companies can evaluate whether they benefit from developing new solutions with a higher level of servitization. LÄS MER

 5. 5. Redesign of Gas Hydraulic Suspension for Product Service System : A Master Thesis Work at Strömsholmen AB

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell Produktion; Linköpings universitet/Industriell Produktion

  Författare :Martin Ankarberg; Erik Jilnö; [2018]
  Nyckelord :Strömsholmen AB; Gas Hydraulic Suspension; Product Service System; PSS; Integrated Products and Services; life-cycle; DFA; DFS; DFD; DFRem.;

  Sammanfattning : In these times, when manufacturing firms wonder how to integrate products and services into innovative offerings, how should products be designed to be of most value? This study is the investigation of this question for the manufacturing firm Strömsholmen AB, which designs gas springs and hydraulic suspension. The research has led to interviews of personnel to identify challenges and a workshop to generate new service ideas. LÄS MER