Sökning: "PTR"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet PTR.

 1. 1. Postoperativ kroppstemperatur hos hundar som genomgått tandåtgärd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jonna Eriksson; Felicia Jonsson; [2022]
  Nyckelord :djuromvårdnad; hypotermi; journal; monitorering; postoperativ; PTR;

  Sammanfattning : Djur som genomgår anestesi utsätts för flera risker, en av de vanligaste är att djuret drabbas av hypotermi. I en hypoterm kropp sker det flera fysiologiska förändringar som påverkar djuret negativt. Hypotermi kan till exempel leda till ökat syrgasbehov, dysfunktion av organsystem, ökad risk för infektioner och längre återhämtningstid. LÄS MER

 2. 2. Effekten av engångsbehandling med ultraljudstandborste för tandstensborttagning på hund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Gunilla Andersson; Jenny Madeleine Palm; [2022]
  Nyckelord :emmi-pet; FAS-skala; parodontal sjukdom; plack; stress; tand; tandvård;

  Sammanfattning : Vikten av god munhälsa för sällskapsdjur, och munhälsans betydelse för helhetshälsan hos sällskapsdjur, uppmärksammas i allt högre utsträckning. Tandsten hos hund är vanligt förekommande och bildas när plack på tanden mineraliseras. LÄS MER

 3. 3. Hantering av nätverkscache i DNS

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Hans Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :Caching name server; DNS; Internet of Things; Ipv6; Unbound; PowerDNS Recursor; Cachande namnserver; DNS; Sakernas Internet; Ipv6; Unbound; PowerDNS Recursor;

  Sammanfattning : The Domain Name System, DNS, is a fundamental part in the usability of the Internet, but its caching function is challenged by the increase of address size, number of addresses and automation. Meanwhile, there are limits in the memory capacity of certain devices at the Internet’s edge towards the Internet of Things. LÄS MER

 4. 4. Early season BVOC emission for young potted Norway spruce (Picea abies)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Erica Jaakkola; [2019]
  Nyckelord :Physical Geography and Ecosystem analysis; BVOC; Norway spruce; PTR-TOFMS; photosynthesis; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Biogenic volatile organic compounds (BVOC) are emitted naturally from the biosphere to the atmosphere and are a part of the global carbon emissions. BVOCs are contributing to around 5-10% of the total net carbon exchange to the atmosphere. LÄS MER

 5. 5. New Concepts for PTR Functionality in Fixed Domes

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Rakel Hed; [2017]
  Nyckelord :Fixed Dome camera; Axis Communications; Product development; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report describes the design and development of new concepts for pan, tilt and rotate functionality in fixed domes at Axis Communications. The aim of the master’s thesis was to generate a concept that are smaller and less expensive compared to the solutions today. LÄS MER