Sökning: "PTSD"

Visar resultat 1 - 5 av 264 uppsatser innehållade ordet PTSD.

 1. 1. Öppen arbetsmarknad för alla? : En kvalitativ studie kring möjligheter och hinder för flyktingar med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ali Mohammadi; Berker Burak Demirkapu; [2022]
  Nyckelord :PTSD therapy; PTSD treatment; PTSD unemployment; refugees migrants with PTSD; labor market; labor market; trauma; vocational program; work rehabilitation.; PTSD arbetslöshet; PTSD treatment; PTSD therapy; refugees migrants with PTSD; labor market; labour market; trauma; vocational program; work rehabilitation.;

  Sammanfattning : Arbete och en meningsfull sysselsättning är en rättighet för alla. Det bidrar till delaktighet, meningsfullhet och autonomi. För individer med utländsk bakgrund skapar arbete förutsättningar för att integreras i samhället, dock har många individer svårt att komma in i arbetsmarknaden. LÄS MER

 2. 2. Psykoterapi med patienter med komplex PTSD : - en intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Charlotte Järnvall; Lisa Hanquist; [2022]
  Nyckelord :complex PTSD; psychotherapy; komplex PTSD; psykoterapi; PTSD;

  Sammanfattning : Komplex PTSD har tidigare gått under samma kriterier och riktlinjer för behandling som PTSD, men togs 2018 in som en egen diagnos efter att WHO gjort revideringar inför utgåvan ICD-11. I Sverige finns ännu inga specifika riktlinjer för behandling av komplex PTSD. LÄS MER

 3. 3. Pandemins påverkan på sjuksköterskors hälsa

  M1-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Beatrice Hedin; Daniela Gonzalez Berrios; [2022]
  Nyckelord :compassion fatigue; coronavirus; hälsa; närstående; patienter; utbrändhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Pandemins utbrott resulterade till att arbetet sjuksköterskor utförde blev högintensivt. Sjuksköterskor arbetade efter sin profession genom att ta ansvar och främja omvårdnadsarbetet. Tidigare forskning visar att pandemin påverkade sjuksköterskor på olika sätt. LÄS MER

 4. 4. Diskrimineringens ansikten - kvantitativ studie om socionomstudenters upplevelser av diskriminering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Manea Mihaela-Adriana; Holmberg Moa; [2022]
  Nyckelord :discrimination; higher education; handling; consequences; morality; social work; diskriminering; högre utbildning; hantering; konsekvenser; moral; socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att kartlägga förekomsten och formerna av diskriminering på socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet samt hur socionomstudenter erfar och hanterar detta. Diskriminering är en del av många människors vardag och där utbildningsarenan är en del för många. LÄS MER

 5. 5. Våld i nära relationer samt dess påverkan på kvinnohälsa : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sonia Kizinska; Karin Sundevall Mänd; [2022]
  Nyckelord :Intimate partner violence; Physical violence; Psychological violence; Women’s health; Kvinnohälsa; Våld i nära relationer; Fysiskt våld; Psykiskt våld;

  Sammanfattning : Bakgrund Våld i nära relationer utgör ett stort globalt problem för individer men även samhället i stort. Kvinnor drabbas av våld i nära relationer i mycket större utsträckning än vad män gör. LÄS MER