Sökning: "PTSS-10"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet PTSS-10.

  1. 1. Effekter av psykologisk debriefing och avlastningssamtal efter traumatisk händelse hos brandpersonal

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

    Författare :David Nyman; Gisela Einars; [2010]
    Nyckelord :Psychological debriefing; post traumatic stress; PTSD; traumatic event; firefighters; Kasam; BDI II; PTSS-10; IES-15; Brief Cope; Psykologisk debriefing; posttraumatisk stress; PTSD; traumatisk händelse; brandmän; Kasam; BDI II; PTSS-10; IES-15; Brief Cope;

    Sammanfattning : Denna uppsats undersöker effekter av psykologisk debriefing och avlastningssamtal efter traumatiska händelser hos brandpersonal. Enkätstudiens fokus låg på brandpersonalens känslomässiga påverkan av traumatiska händelser i arbetet. Femtionio personer deltog i enkätstudien, varav 91 procent upplevt en traumatisk händelse. LÄS MER