Sökning: "PUL"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet PUL.

 1. 1. GDPR vs. PUL - En förbättring av skyddet för anställdas integritet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Jonas Wanker; [2019]
  Nyckelord :GDPR; PUL; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det saknas ett specifikt lagskydd för personlig integritet i anställningsförhållande. Frågan om speciallagstiftning på området har lyfts flertalet gånger men har aldrig resulterat i ny lagstiftning. LÄS MER

 2. 2. Analysera mera! Hur fyra offentliga organisationer arbetar med analytisk HR

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Viktor Nilsson; Joacim Karlsson; [2018-01-18]
  Nyckelord :Human Resources; HR Analytics; HR metrics; GDPR;

  Sammanfattning : Regarding the new management tool HR Analytics and the aim for HR to create value for organizations, our paper focuses on how to depict four government controlled organizations presumed work with HR Analytics. The study will also depict how the same four government controlled organizations are preparing for the new general data protection regulation (GDPR), which will replace the current law, PUL, in May 2018. LÄS MER

 3. 3. Anpassningar till GDPR hos företag : En genomgång av tekniska förändringar som genomförs inför GDPR

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Lukas Nord; [2018]
  Nyckelord :GDPR; personal data act; PuL; technical solutions; personal data; GDPR; personuppgiftslagen; PuL; tekniska lösningar; personuppgifter;

  Sammanfattning : Den 25e maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (PuL) med den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som skärper till och stramar åt kraven som ställs på företag och organisationer som behandlar personuppgifter. Det finns dock flera saker som är densamma mellan PuL och GDPR. LÄS MER

 4. 4. Den nya Dataskyddsförordningen : Om småföretagares compliance med GDPR

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Annelie Olofsson; [2018]
  Nyckelord :GDPR; Datskyddsförordningen; Småföretagares compliance; PUL;

  Sammanfattning : På grund av brister i lagstiftningen beslöt Europaparlamentet och EU:s ministerråd år 2016 att en ny förordning rörande hantering av personuppgifter skulle råda i Europeiska unionen från och med den 25 maj 2018. Denna förordning kallas GDPR och kommer ersätta PUL. LÄS MER

 5. 5. Inskränker GDPR rätten att ta del av allmänna handlingar? : En analys av offentlighetsprincipen i ljuset av EU-rättens företräde

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anosheh Jabal Ameli; [2018]
  Nyckelord :GDPR; right to access public documents; Primacy of EU Law; GDPR; offentlighetsprincipen; EU-rättens företräde; PUL; OSL; Dataskyddslagen; handlingsoffentlighet;

  Sammanfattning : EU har gradvis utökat sin normgivningskompetens, ofta på bekostnad av medlemsstaternas lagstiftning. Detta har nyligen aktualiserats för Sverige på grund av Dataskyddsförordningen som i folkmun kallas GDPR. LÄS MER