Sökning: "PUMP"

Visar resultat 1 - 5 av 1060 uppsatser innehållade ordet PUMP.

 1. 1. När hjärtat inte orkar mer : personers upplevelser av att leva med hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Amanda Franzén; Emma Sylwan; [2023]
  Nyckelord :Heart failure; Experiences; Persons; Living with; Hjärtsvikt; Upplevelser; Personer; Att leva med;

  Sammanfattning : Bakgrund Hjärtsvikt är en vanligt förekommande och allvarlig sjukdom som drabbar uppskattningsvis 38 miljoner människor världen över. Det är ett syndrom som kännetecknas av en nedsatt pumpförmåga av att hjärtat, vilket yttrar sig genom symtom såsom dyspné och ödem. LÄS MER

 2. 2. Lösning för användning av schampokoncentrat

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Hala Mawas; Carl Jonas Wiklander; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Följande projekt var ett kandidatexamensarbete i Teknisk Design vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Syftet med projektet var att utveckla en lösning som tillåter en smidig och attraktiv användning av ett schampokoncentrat. Koncentratet utvecklades av start-up företaget Hair-Ability och bestod av ett pulver. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of Excess Heat Driven Carbon Capture Integrated at a Swedish Pulp Mill

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Frida Nilsson; [2023]
  Nyckelord :CCS; BECCS; pulp and paper industry; pulp mill; excess heat; MEA; HPC; AMP; DMSO; chemical engineering; environmental engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As the atmospheric carbon dioxide keeps increasing, bioenergy with carbon capture and storage (BECCS) is getting increased attention as a measure to reduce the emissions of carbon dioxide. It is especially interesting in Sweden where the extensive paper and pulp industry constitutes point sources of biogenic carbon dioxide. LÄS MER

 4. 4. Forecasting of Heat Pump Power Consumption using Neural Networks

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Gustav Warnström; Johan Fant; [2023]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : With the increase in electricity generation from renewable sources over recent years, the demand for ancillary services providing balancing support in the grid has risen. Demand side regulation can be performed by regulating consumption of some household devices, which can act as a virtual battery that can be loaded and unloaded into the grid. LÄS MER

 5. 5. A final drive device for torque vectoring in small racing cars

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Författare :Sven Kalkan; [2023]
  Nyckelord :Torque vectoring; differential; formula student; racecar; racing; BorgWarner; product development; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The agility of the car can be improved by distributing the longitudinal tire forces unevenly between the wheels. The resulting yaw moment helps the car to steer in transient driving scenarios, like on a slalom course. The available grip in steady state cornering can also be increased along with stability. LÄS MER