Sökning: "PV-modules"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet PV-modules.

 1. 1. Minskad energianvändning och klimatpåverkan : En fallstudie av Preems kontor i Skarvikshamnen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Johanna Carlsson; [2020]
  Nyckelord :energieffektivisering; energi; klimatpåverkan; klimat; ventilation; tilläggsisolering; värmesystem; fjärrvärme; värmepump; solceller; kontor; Preem;

  Sammanfattning : Preem has recently acquired a new office building and are interested inreducing the energy consumption, climate impact and annual energy costof the building. The purpose of this thesis is to examine how differentenergy efficiency measures as well as the installation of solar cellsaffect the energy use and climate impact of an office building. LÄS MER

 2. 2. SOLAR ROOF - Roof potential investigation for installing PV system

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Forough Hosseini; Saba Salehi; [2020]
  Nyckelord :Solar roof; solar potential; PV system; Ventilation system; Photovoltaics; million-program buildings; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : By increasing the amount of CO2 emissions to the atmosphere because of using fossil fuel and the limitation of non-renewable energy sources, solar photovoltaics technology has been growing steadily and is thought to play an important role in the realm of future energies. The objective of this thesis is to investigate the potential of the rooftops for installing PV system on a small scale of 30 multifamily houses in Gothenburg divided into four categories of age, location, roof type, and ventilation system. LÄS MER

 3. 3. Trådlös datainsamling av maxeffekt hos PV-moduler av varierande ström- och spänningskarakteristik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Solcellsteknik; Uppsala universitet/Solcellsteknik

  Författare :Mio Liljeblad; Youcef Abdelmoumene; [2020]
  Nyckelord :Maxeffektföljare; maxeffekt; IV-svep; PV-modul; automatisk kalibrering; trådlös dataöverföring; felmarginaler.;

  Sammanfattning : Syftet med projektet är att samla in data kring PV-modulers maxeffekt. Felmarginalen hos datan får vara högst ±2%. De PV-moduler som ska kopplas in har kortslutningsströmmar från 1.51A till 8. LÄS MER

 4. 4. Tape solution in photovoltaic mini modules : A study into how the optical and electrical properties are affected by a novel method of assembling photovoltaic modules

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Alexander Potter; [2020]
  Nyckelord :solar cell; solar modules; light; reflectance; LBIC; optics; solceller; solcellsmoduler; ljus; reflektion; LBIC; optik;

  Sammanfattning : The goal of this thesis is to, on behalf of JB Eco Tech, investigate a novel method of interconnecting photovoltaic (PV) modules. The principle is to stick the interconnecting strings on the cells with a transparent tape instead of soldering. LÄS MER

 5. 5. Solceller till Uppsalas sportanläggningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Johan Backman; Ebba Björk; Alexander Bouveng Sellin; Alice Karlsson; Sarah Kunz; Alexandra Olsson Sederholm; Sophie Ågren; [2020]
  Nyckelord :solceller; solar cells; PV-modules; självförsörjningsgrad; självanvändningsgrad; simulering; Uppsala; dimensionering; klimatpåverkan; miljöpåverkan; sportfastighet;

  Sammanfattning : The aim of this project was to evaluate the possibilities for solar panels on Uppsala’s sporting facilities and to suggest an expansion strategy. The project was based on a literature study concerning solar panels in general, an investigation of the most established solar panel manufacturers and an evaluation of their panels on a variety of factors. LÄS MER