Sökning: "PV"

Visar resultat 1 - 5 av 430 uppsatser innehållade ordet PV.

 1. 1. Myokardskintigrafi fynd vs koronarangiografi fynd vid kranskärlsjukdom detektering på Universitetssjukhuset Örebro.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Hanna Ibrahim; [2019]
  Nyckelord :single-photon emission computed tomography SPECT; coronary angiography ICA; coronary artery diseases CAD.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kranskärlssjukdom (CAD) är en hjärtsjukdom som kan diagnostiseras med icke-invasiva metoder, såsom myocardial perfusion imaging med single-photon emission computed tomography (SPECT), och genom invasiva metoder, såsom invasiv koronarangiografi (ICA). ICA är den golden standardmetod för att diagnostisera CAD. LÄS MER

 2. 2. Resilience-enhancement through Renewable Energy Microgrid Systems in rural El Salvador

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik; Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Mathias Alarcón; Robin Landau; [2019]
  Nyckelord :Resilience; El Salvador; Central America; Renewable Energy; Microgrid; Optimization; HOMER; PV;

  Sammanfattning : This Master thesis investigates how Renewable Energy Microgrid Systems (REMS) can enhance resilience for a rural grid-connected community in El Salvador. The study examines the optimally resilient design of a grid-connected PV-Wind-Battery hybrid energy system. LÄS MER

 3. 3. Photovoltaic Power Production and Energy Storage Systems in Low-Voltage Power Grids

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fordonssystem; Linköpings universitet/Fordonssystem

  Författare :Johan Häggblom; Jonathan Jerner; [2019]
  Nyckelord :electric power; power flow analysis; radial distribution system; low-voltage power grid; forward backward sweep method; photovoltaic power systems; energy storage systems; power factor; elkraft; effektflödesanalys; radiella distributionsnät; lågspänningselnät; forward backward sweep-metod; solcellsanläggningar; energilagringssystem; effektfaktor;

  Sammanfattning : In recent years, photovoltaic (PV) power production have seen an increase and the PV power systems are often located in the distribution grids close to the consumers. Since the distributions grids rarely are designed for power production, investigation of its effects is needed. LÄS MER

 4. 4. Photovoltaic Cells Powering Cooling Systems

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Louise Homle; Kajsa Wernerson; [2019]
  Nyckelord :Photovoltaic cells; Directly powering; Cameras; Cooling systems; Axis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis project was carried out at the Division of Innovation Engineering at Lund University and at Axis Communications AB in Lund. The thesis has investigated the possibility of using PV cells as a direct power source for small scale applications to meet the problems of heat management in electrical equipment. LÄS MER

 5. 5. Urban Microgrid Design : Case Study of a Neighborhood in Lisbon

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :João Rodrigues; [2018]
  Nyckelord :Microgrid; Distributed Energy Production; Smart Grid; Smart City; Urban; Renewables; Photovoltaic; Battery; Voltage; Dispatch; Energy Systems;

  Sammanfattning : Urban microgrids are smart and complex energy systems that help integrate renewables into our cities, turning our neighborhoods into partly energy self-sufficient hubs. Moreover, they create the space for electricity transactions between neighbors, transforming the former consumers into prosumers. LÄS MER