Sökning: "PVDF"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet PVDF.

 1. 1. Applicerbar teknik för utvinning av energi ur regnkraft : En jämförelsestudie om framtidens energiutvinning

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Robin Scott; Harald Ahlgren; [2019]
  Nyckelord :tribo; triboelektrisk; piezo; piezoelektrisk; PTFE; PVDF; Polytetrafluoreten; Polyvinylidene fluoride; FEP; Fluorerad etylen propylen; MT-TENG; Regnkraft; Energiupptagning ur regn; alternativ energikälla; miljövänlig energi;

  Sammanfattning : På grund av det rådande miljöhotet så bör fokus för forskning och utveckling i ämnet riktas åt att utnyttja så många förnybara energikällor som möjligt, samt även optimera dessa för största möjliga energiupptagning. Vind, vatten och solljus är välkända och väl utformade källor för energi. LÄS MER

 2. 2. Vätskenivåmätning för nivåreglering till doppvärmare : I sura och basiska lösningar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

  Författare :Morteza Mohammadi; [2018]
  Nyckelord :Capacitive level sensors; liquid level; copper laminate; PVDF; Teflon; Kapacitiva nivågivare; vätskenivå; kopparlaminat; PVDF; Teflon;

  Sammanfattning : Idag är de flesta kemiska industrier försedda med system för nivåreglering. Dessa system syftar till att kontrollera vätskenivån i en behållare, trots störningar i form av smuts och skum. För denna process finns olika modeller av nivågivare på marknaden, men de flesta är antingen dyra eller kräver mycket rengöring och underhåll. LÄS MER

 3. 3. Går det att hitta ett provtagningsmaterial för att påvisa dysbiosis i den subgingivala biofilmen? - In vitro och in vivo

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Hannah Ingman; Tina Honnér; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund/syfte: I Sverige drabbas cirka 7-10 % av befolkningen av allvarlig parodontit med risk att förlora sina tänder. Den riskbedömning som används idag leder till att många individer överbehandlas, medan andra inte får den behandling som krävs. LÄS MER

 4. 4. An Investigation on PVDF Piezoelectric Elements and Linear Array Transducers

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk akustik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Ali Alkhudri; [2017]
  Nyckelord :Ultrasonic Transducer; Piezoelectric Element; PVDF; Frequency; Ultrasound Wave Penetration; PZT; Acoustic Impedance; raw data; linear array transducer; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ultrasonic waves are widely used in different application e.g. for sonar scanning in water and fetal imaging. Furthermore it is used for doing measurements on different materials to determine the thickness of the material or the velocity of sound inside it. LÄS MER

 5. 5. Effect of heavy metals on syngas fermentation

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Steven Wainaina; [2016]
  Nyckelord :Syngas biomethanation; biological water-gas-shift; heavy metals;

  Sammanfattning : The goal of this work was to establish the suitable and limiting concentrations of Zn, Cu and Mn compounds during syngas fermentation. The results showed that cells encased in polyvinylidene difluoride (PVDF) membranes had a faster accumulation of methane in reactors containing fermentation medium dosed with 5 mg/L of each heavy metal compared to free cells. LÄS MER