Sökning: "PVK"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet PVK.

 1. 1. Sjuksköterskans möjligheter att minska risken för infektion hos patienter med perifer venkateter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Robin Tangberg; Moa Törnblad; [2021-06-29]
  Nyckelord :Bakteriemi; Följsamhet; Förebyggande vård; Infektionsrisk; Perifer venkateter; PVK; Sjuksköterska; Utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den perifera venkatetern (PVK) är en vanligt förekommande medicintekniskåtgärd inom hälso- och sjukvården. Sjuksköterskan har ett självständigt ansvar för inläggningoch skötsel av PVK:n. LÄS MER

 2. 2. En intervjustudie med fokus på funktionalitet samt utveckling av perifer venkateter kopplat till infusioner inom smådjurssjukvården : innehållande en första utvärdering av produkten ReLink®

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Annika Vinnå; Sara Dahl; [2021]
  Nyckelord :backventil; infusion; intervjustudie; komplikationer; perifer venkateter; PVK; ReLink®;

  Sammanfattning : Det är vanligt att perifer venkateter (PVK) används på patienter i stationärvård inom djursjukvården och syftet med denna studie var att undersöka vilka problem som upplevs vid användning av PVK. Även vilka för- och nackdelar som upplevs med de kopplingar mellan PVK och intravenösa infusioner som används idag samt om det kan finnas ett behov av en annan typ av koppling undersöktes. LÄS MER

 3. 3. Perifera venkatetrar : hur vanligt är det med komplikationer och vilka är de förekommande komplikationerna?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Evelina Nisses; Johanna Frising Jangefelt; [2021]
  Nyckelord :hund; infektion; katt; komplikationer; PVK; stationärvårdsavdelning;

  Sammanfattning : Perifera venkatetrar används idag till många hundar och katter inskrivna på djursjukhus och veterinärkliniker men endast ett fåtal studier har gjorts relaterat till komplikationer vid användandet av dessa. Information saknas kring hur länge de perifera venkatetrarna används hos hund och katt, vilka komplikationer som uppstår vid användandet och varför de perifera venkatetrarna läggs om. LÄS MER

 4. 4. Röntgensjuksköterskans åtgärder för att lindra obehag vid insättning av perifer venkateter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Linnéa Boåsen; Maja Olsson; [2020]
  Nyckelord :Fear; Anxiety; Catheterization Peripheral; Pain;

  Sammanfattning : Bakgrund: Perifer venkateter (PVK) är det vanligaste invasiva ingreppet inom vården och något många patienter kan känna obehag inför. Känslor som framkallar obehag kan infinna sig hos patienten röntgensjuksköterskan möter. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för hantering av PVK - följer de nationella riktlinjerna för hantering av PVK den aktuella forskningen? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :My Lundin; Emma Ramfelt; [2020]
  Nyckelord :sjuksköterskan; nationella riktlinjer; perifer venkateter; komplikationer;

  Sammanfattning : Introduktion: Perifer venkateter (PVK) är en av de vanligaste medicintekniska produkterna som används inom sjukvården. Cirka fem miljoner PVK:er förbrukas årligen i Sverige. Komplikationer kan uppstå vid användande av PVK vilket medför lidande för patienten och ökar kostnaderna för hälso- och sjukvården. LÄS MER