Sökning: "PVsyst"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet PVsyst.

 1. 1. Solcellsanläggningar : Optimering och lönsamhet

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Henrik Landenstad; Martin Rokka; [2020]
  Nyckelord :Solceller; solcellsanläggningar; kostnadskalkyl; LCOE; PV; PV-simulering; elkvalitet;

  Sammanfattning : Rapporten har utförts i samarbete med Vinnergi som är ett konsultbolag inom både el-, fiber- och mobilnät. Syftet är att undersöka hur elnätet påverkas av det ökade antalet solcellsanläggningar samt försöka svara på vad som grundar elnätsägarnas godkännande av dessa anläggningar. LÄS MER

 2. 2. En solklar taklösning: En fallstudie på synergieffekter av bifacialsolceller och extensiva gröna tak

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Solcellsteknik

  Författare :Clara Knudsen; [2020]
  Nyckelord :solar cells; PV; bifacial; green roof; roof utilization; energy technology; ecosystem service; albedo; PVsyst; solceller; PV; bifacial; grönt tak; takutnyttjande; energiteknik; ekosystemtjänster; albedo; PVsyst;

  Sammanfattning : The master thesis has evaluated the specific combination of bifacial solar cells and extensive green roofs. This was done in terms of energy production per year, profitability as well as discussions around ecosystem services. Three cases have been simulated with different temperature profiles for both bifacial, vertical bifacial and monofacial. LÄS MER

 3. 3. Optimal Pitch Distance and Tilt Angleof PV Power Plant for Different Climate

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik; Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Mohamad Alsulaiman; Najmeh Mohammadi; [2020]
  Nyckelord :Pitch distance; Tilt angle; LCOE; Optimization; Configuration; Large scale PV plant;

  Sammanfattning : Finding the optimum inter-row spacing and installation tilt for tilted or ground mounted PV systems is a big issue in designing the large-scale PV systems. Increasing the array spacing leads to higher annual generated energy because of the reduced impact of row-shading, but on the other hand, it increases costs of land purchase/lease and wiring costs. LÄS MER

 4. 4. Design of a methodology to identify optimum PV configurations for small-scale modular solutions for tropical conditions

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :PAUL DUPONT DE DINECHIN; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The development of small-scale solar photovoltaic (PV) power plants is accelerating in most isolated regions, such as the Caribbean. Indeed, they offer a beneficial, ecological and modular alternative to reduce the important fossil fuel dependency of these countries. LÄS MER

 5. 5. Solar Tent : A Photovoltaic Generator Model for a Flexible Fabric with Inbuilt Cells

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik; Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Ali Manhal; Tammam M. Ali; [2019]
  Nyckelord :Solar tent; PV system; refugee camp; PV monitoring system; and flexible PV modules;

  Sammanfattning : Natural disasters and conflicts in many different parts of the world force thousands of people to get displaced from their homes and live in refugee camps temporarily or permanently. For refugee families, lack of energy access has great impact on their lives. LÄS MER