Sökning: "PYD"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet PYD.

 1. 1. Cross-border Unity or Fragmentation of the Kurds - A Qualitative Content Analysis on the KRG’s and the PYD’s Views on National Identity and Statehood

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Maral Afsharian; [2020]
  Nyckelord :Kurds; KRG; PYD; Statehood; Independence; National Identity; Kurdistan. Kurder; statsskap; självständighet; nationell identitet; Kurdistan.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Med en befolkning på cirka 30 miljoner människor är kurderna den fjärde största etniska gruppen i Mellanöstern. Trots detta har kurderna inte sin egen självständiga stat vilket gör dem till en minoritetsgrupp i Turkiet, Irak, Iran och Syrien. LÄS MER

 2. 2. Kurderna mellan förtryck och kamp : Jämförelse av Turkiets och Syriens behandling av kurderna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nesrin Hassan; [2019]
  Nyckelord :Kurdistan; Turkey; Syria; Kurds; Turks; Arabs; Nation; National State; Rojava; Bashur; YPG; PYD; PKK; ISIS;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Alla får vara med! : En undersökning om ungdomars delaktighet i biblioteksverksamheten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Tina Vilhelmsson; Rebecka Elofsson; [2017]
  Nyckelord :Positive Youth Development; Ungdomar; Delaktighet; Evenemang; Bibliotek; Lokaler; Vuxna; PYD;

  Sammanfattning : Public libraries have begun to realize that they must try to develop the youth department, youth participation, and event planning in order to create an attractive meeting place youths can see as a resource in their lives. Librarians have also begun to realize that the youth department needs more space than it had before and preferably to not integrate youths with children, because youths would like to be seen as individuals and developing adults. LÄS MER

 4. 4. Allianspolitik i en stat med stat-till-nation obalans : ”Turkiets politik gentemot Kurdistanregionen i Irak och det kurdiska självstyret i Syrien”

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Hogir Braim Abdalla; [2015]
  Nyckelord :Kurdistan; Turkiet; PKK; PDK; PYD; YPG; stat-till-nation balans; alliansbildning; omnibalancing.;

  Sammanfattning : Alliansbildningsbeteende är ett viktigt och intressant ämne inom internationell politik och i internationella relationer.  Enligt den traditionella maktbalansteorin allierar sig stater med andra stater för att balansera mot externa hot. I Steven R. LÄS MER

 5. 5. A Kurdish-Speaking Community of Change : How Social and Political Organising takes Shape in the PYD-controlled Areas in Syria

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för Mellanösternstudier

  Författare :Harriet Rump; [2014]
  Nyckelord :Top-down regulations; bottom-up organising; social movements theory; contentious politics; partial and situated knowledge; racialising; essentialisng discourses; PYD; Syrian Kurdish speaking community; Kurdishness; Syria; the Arab Spring; revolution; uprising.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis explores current trends in social and political organising in Northern Syria, in areas controlled by the PYD. The research is built on discussions between eight participants from the Syrian Kurdish-speaking community living in the areas. LÄS MER