Sökning: "PYS-paragrafen"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet PYS-paragrafen.

 1. 1. Aiding dyslexic students in the EFL classroom. : Tools and methods for helping upper secondary school students with dyslexia reach a passing grade.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Andreas Bragd; [2020]
  Nyckelord :Dyslexia; Special stipulations; Multi-sensory approach; Motivation and EFL teaching; : Dyslexi; Undantagsbestämmelsen; PYS-paragrafen; Multi-sensoriska tillvägagångsättet; Motivation och inlärning av Engelska.;

  Sammanfattning : Teachers with or without special training encounter dyslexic students daily. As such, these teachers need to have tools for these encounters. One hundred seventy-two teachers took part anonymously in an online survey. LÄS MER

 2. 2. Undantagsbestämmelsen i praktiken : Matematik- och svensklärares resonemang kring användning, förtrogenhet och konsekvenser av undantagsbestämmelsen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Karin Toll; Beatrice Helin; [2016]
  Nyckelord :betyg och bedömning; funktionsnedsättningar; matematiksvårigheter; pys­paragrafen; särskilda undervisningsgrupper; språkliga svårigheter; undantagsbestämmelsen;

  Sammanfattning : Dagens betygssystem är utformat så att alla elever inte ges möjlighet att nå målen, trots särskilda insatser och stöd. Som en konsekvens infördes undantagsbestämmelsen som ger lärarna rätt att bortse från enstaka kunskapskrav. LÄS MER

 3. 3. "Det ska väl leda till lika skolor för alla på nått vis…”; En kvalitativ studie om skolpersonalens syn på situationen för elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Karl Grumert; [2013]
  Nyckelord :Diagnos inom autismspektrumtillstånd; Pys-paragrafen; Bedömning; Skollagen; Grundskolans läroplaner; Autism;

  Sammanfattning : I examensarbetet ”Det ska väl leda till lika skolor för alla på nått vis…” – En kvalitativ studie om skolpersonalens syn på situationen för elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd i grundskolan är fokus på fem personer som är verksamma i en grundskola som är specialanpassad för elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd. Frågeställningen har sin utgångspunkt i en förändring i Sveriges skollag som innebär att elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd utan utvecklingsstörning inte längre har rätt att gå i grundsärskola, alltså måste de gå i grundskolan. LÄS MER