Sökning: "Pålitlighet"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Pålitlighet.

 1. 1. Förhållandet mellan feedback och pålitlighet i en mobilapplikation : En kvalitativ studie om visuell feedback, tonalitet och pålitlighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Julius Andersson; Annika Hultin Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Feedback; Trustworthiness; Reliability; Tonality; Visual-feedback.; Feedback; Förtroende; Pålitlighet; Tonalitet; Visuell-feedback.;

  Sammanfattning : The following thesis is written by students at the School of Engineering at Jönköping University, informatics, New Media Design. The background of this report is based on a project collaboration with Toxic Interactive solutions AB, who wanted help with creating an application for registering sick leave from work. LÄS MER

 2. 2. Vad påverkar studenters bostadsnöjdhet? : En SEM-analys av enkäten Nöjd Studbo

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statistik och maskininlärning; Linköpings universitet/Statistik och maskininlärning

  Författare :Haris Suskic; Simon Forslund; [2018]
  Nyckelord :bostadsnöjdhet; strukturell ekvationsmodell; konfirmativ faktoranalys; studenter; studentbostadsnöjdhet;

  Sammanfattning : Det är viktigt att som student vara nöjd med sin boendesituation då det då blir lättare att fokusera på studier. Syftet med denna uppsats är att analysera enkäten Nöjd Studbo för år 2016 och 2017, angående hur nöjda studenter är med sitt boende. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av framtaget gränssnittsförslag till DISE : En fallstudie av en serverapplikations gränssnitt avsett för större skärmar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Jonatan Lidholm Jansson; [2015]
  Nyckelord :DISE; serverapplikation; prototyp; informationsskärmar; användbarhet; användartester.;

  Sammanfattning : I takt med att försäljningen av mobiltelefoner ökat världen över har nya krav och förhållningsätt för utvecklingen av gränssnitt förändrats. Forskare inom användbarhet och interaktionsdesign menar att en användar-centrerad (UCD) arbetsprocess samt ett responsivt gränssnitt utgör en god grund för att användbarhet i gränssnitt ska uppnås. LÄS MER

 4. 4. Oats and Honesty : Organisational Transparency Measured Through Audience Perceptions

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Julia Högström; Agnes Stenbom; [2015]
  Nyckelord :Transparency; organisational communication; accessibility; trust; audience perceptions; social transparency; Transparens; organisationskommunikation; tillgänglighet; förtroende; publikens uppfattning; social transparens;

  Sammanfattning : Our modern society posts high demands for transparency, not least regarding organisational communication. The perception that the power of defining transparency lies with the audience aimed to perceive it has reached great academic anchoring, but research on the field is thin. LÄS MER