Sökning: "Packaging Industry"

Visar resultat 1 - 5 av 284 uppsatser innehållade orden Packaging Industry.

 1. 1. Next generation of sustainable packaging for Danish skincare scale-up

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Carl Craft; [2022]
  Nyckelord :life cycle assessment; LCA; packaging materials; cosmetics packaging; sustainability; polypropylene; polyethylene; polylactide; polyhydroxyalkanoates; aluminium.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The Cosmetic packaging industry is on the rise and through consumer demand, cosmetic companies are increasing their focus on sustainability and accountability. This has left many companies in need of a deeper understanding regarding the environmental impact of their current packaging solutions as well as how to improve their footprint in the future. LÄS MER

 2. 2. Design of a virtual robot cell at IKEA Industry : Digital twin of a packaging robot cell

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Kevin Larsson; Max Winqvist; [2022]
  Nyckelord :ABB Robot Studio; cyber physical systems; digital twin; industry 4.0; industrial robotics; offline robot programming; optimization; robot simulation.;

  Sammanfattning : This report studies how a digital twin can be utilized through offlinerobot programming and simulation for a robot packaging line;additionally, the advantages and challenges of a robot digital twin arereported. This thesis project and the robot simulation is done incollaboration with Ikea Industry. LÄS MER

 3. 3. Integrated NFC in product packaging : How the use of integrated Near Field Communication in product packaging can change the user experience for Generation Z and enable stronger relationships with brands

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Noah Mooiman; Simon Andersson; [2022]
  Nyckelord :near field communication; product packaging; user experience; brand-customer relationships; engagement; Generation Z; smart interactive packaging;

  Sammanfattning : Over the past decades, technological advancements have made everyday objects smart, and naturally, these developments have reached the packaging industry too. Packaging equipped with sensors and chips can provide new experiences to its customers and one of the technologies that has shown its potential to contribute to this is Near Field Communication (NFC). LÄS MER

 4. 4. Pre-study and Conceptual Design of a Hydrogen Fuel Cell Driven Wheel Loader

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system

  Författare :Jana Caspari; Pijus Bernatavicius; [2022]
  Nyckelord :PEM fuel cell; hydrogen; drive cycle analysis; large-size wheel loader; architecture generation; packaging;

  Sammanfattning : Volvo Construction Equipment is one of the leading construction machinery manufacturers in the world. To stay amongst the leaders, research and development projects for new technologies are crucial. The most important path of development today is the reduction of emissions produced by these heavy duty vehicles. LÄS MER

 5. 5. Att kommunicera funktion med design : En studie om Grön marknadsföring, utifrån ett Design- och Konsumentperspektiv inom dryckesbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Dilan Lotfi; Charlotta Stamblock; [2022]
  Nyckelord :Green marketing; Corporate image; Consumer behavior; Packaging design and Sustainability; Grön marknadsföring; Företagsimage; Konsumentbeteende; Förpackningsdesign och Hållbarhet;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har intresset för hållbarhet ökat avsevärt, där miljömedvetna produkter efterfrågas allt mer i samhället. Då ett socialt ansvar har vuxit fram hos konsumenterna behöver även marknaden anpassa sig till denna efterfrågan. LÄS MER