Sökning: "Pain assessment"

Visar resultat 1 - 5 av 450 uppsatser innehållade orden Pain assessment.

 1. 1. Den okända folksjukdomen: Upplevelser och erfarenheter av endometrios : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Roya Aene; Louise Depraetere; [2024]
  Nyckelord :Attitudes; District Nurse; Endometriosis; Experience; Suffering; Bemötande; Distriktsköterska; Endometrios; Lidande; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios drabbar var tionde kvinna och innebär att endometrieliknande vävnad växer utanför livmodern vilket skapar smärta, inflammation och fibrosbildning. Symtomen innefattar exempelvis dysmenorré, kroniska buksmärtor, blödningsrubbningar och trötthet. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av vårdrelationer vid endometrios : en icke-systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Joanna Bartley; Rebecka Pettersson; [2024]
  Nyckelord :Communication; Endometriosis; Healthcare professionals; Patient experience; Patient-healthcare professional relationship; Endometrios; Hälso- och sjukvårdspersonal; Kommunikation; Patienters upplevelser; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund Endometrios är ett kroniskt sjukdomstillstånd som kan ge diffusa symtom som exempelvis svår menstruationssmärta, smärta vid samlag, fatigue och nedsatt fertilitet. Att leva med endometrios kan påverka individens fysiska, psykiska, sociala och existentiella välbefinnande i olika grad. LÄS MER

 3. 3. Icke-farmakologiska metoder som kompletterande behandling vid postoperativ smärta : en icke-systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Frida Marklund; Yuliya Virchenko; [2024]
  Nyckelord :Non-pharmacological; Pain management; Postoperative; Suffering; Icke-farmakologisk; Lidande; Postoperativ; Smärtlindring;

  Sammanfattning : Bakgrund   Smärta är en av de vanligaste orsakerna till att personer söker sjukvård. Då alla kirurgiska ingrepp medför vävnadsskada som utlöser smärta bör den postoperativa smärtlindringen vara väl anpassad till den enskilda personen och det kirurgiska ingrepp som genomförts. LÄS MER

 4. 4. Substansberoende och smärta : patientens upplevelse av mötet med vården

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Amanda Säflund; Sofie Falk; [2024]
  Nyckelord :Healthcare encounter; Pain; Patient experiences; Stigma; Substance dependency; Patientupplevelser; Smärta; Stigma; Substansberoende; Vårdmötet;

  Sammanfattning : Bakgrund  Smärta är ett stort problem som många människor lider av globalt. Substansberoende av narkotika är också ett utbrett problem som dessutom rapporteras ha ökat senaste decenniet. När dessa två problem samexisterar uppstår en komplex situation både för vårdpersonal och personer som söker vård med behov av smärtlindring. LÄS MER

 5. 5. Postoperativ smärtbedömning; Sjuksköterskans perspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sanne-Lie Johansson Norgren; Tina Boström Vanvreten; [2024]
  Nyckelord :Erfarenhet; Postoperativ; Sjuksköterska; Smärtbedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund Postoperativ smärtbedömning är visad vara bristande, trots att antalet genomförda operationer ökar i hela världen. Otillräcklig eller utebliven smärthantering kan leda till komplikationer som lunginflammation och atelektaser. Komplikationerna kan i sin tur leda till ökad vårdtid för patienter. LÄS MER