Sökning: "Pain expression"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden Pain expression.

 1. 1. Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att tolka smärta hos sederade respiratorvårdade patienter : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anna Maijanen; Beatrice Söderqvist; [2022]
  Nyckelord :Critical care nurse; intensive care unit; pain; ventilator; responsibility; assessment; Intensivvårdssjuksköterska; intensivvård; smärta; respirator; ansvar; bedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mekanisk respiratorbehandling är en den mest använda kortsiktiga livsuppehållande interventionen och den vanligaste behandlingsformen inom intensivvården och syftar till att understödja och stötta andningssvikt. Smärta är en vanlig upplevelse hos patienter som vårdas inom intensivvårdsavdelen och som behandlas med mekanisk ventilation, inte bara för själva respiratorbehandlingen utan även för de undersökningar och behandlingar som pågår samtidigt. LÄS MER

 2. 2. Skillnader i smärtuttryck hos halta mjölkkor före och efter behandling av ortopediska sjukdomar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Alexandra Granlund; [2022]
  Nyckelord :smärtuttryck; nötkreatur; mjölkkor; hälta; smärtansikte; smärtskala;

  Sammanfattning : Smärta är ett viktigt djurvälfärdsproblem hos nötkreatur och ortopediska sjukdomar som orsak till smärta är vanligt förekommande. Användningen av smärtlindring till nötkreatur varierar i hög grad vilket kan hänga ihop med svårigheterna till smärtbedömning. LÄS MER

 3. 3. Otrygg i en organisation : En kvalitativ studie om bristande psykologisk trygghet och dess påverkan på medarbetares självupplevda hälsa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Linda Kembring Hessling; Linnea Johansson; Matilda Hugosson; [2022]
  Nyckelord :Psychological safety; mental illness; organization; unhealth; employee exhaustion; emotional expression; leadership; culture; structure; Psykologisk trygghet; Psykisk ohälsa; Organisation; Medarbetares ohälsa; Utmattning; Emotionella uttryck; Ledarskap; Kultur; Struktur;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att identifiera konsekvenserna som kan uppstå för en organisations medarbetare till följd av bristande psykologisk trygghet. Metod: Forskningsstudien bygger på en induktiv forskningsansats som behandlats genom en kvalitativ metod i form av ostrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Fantasmatiska speglingar i fotografiet - Ett synliggörande av fantasmen i Lene Marie Fossens självporträtt

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Alessia Jaconelli; [2021-10-21]
  Nyckelord :Lene Marie Fossen; phantasm; photography; self-portrait; psychoanalysis;

  Sammanfattning : The self-portraits of the Norwegian photographer Lene Marie Fossen (1986-2019) strikes the beholder with a great force of pain and sorrow in their expressions. The cruel reality and visuality of the psychiatric illness Anorexia Nervosa come across as something horrifying and tragic but what lies beneath the pure physical dimension of the subject in these photographs; photographs that can be said to hold a strong phantasmatic expression. LÄS MER

 5. 5. Är adalimumab en bra behandling mot reumatoid artrit i jämförelse med andra biologiska läkemedel?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Salim Awell Yasin; [2021]
  Nyckelord :RA; Adalimumab; DAS-28; ACR respons;

  Sammanfattning : Rheumatoid arthritis (RA) is an autoimmune disease, which causes joint inflammation. Different environmental and genetic factors such as smoking, anti-citrullinated protein antibody, rheumatoid factor, and certain MHC-alleles cause RA. It affects mostly women and it is characterised by joint swelling, pain, tiredness, and stiffness. LÄS MER