Sökning: "Painting materials"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Painting materials.

 1. 1. PICASSO UNDER INVESTIGATION Condition Assessment of the Acrobat Family by Pablo Picass

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Eleonora Papa; [2018-05-07]
  Nyckelord :Pablo Picasso; cardboard; optical microscopy; multispectral imaging; fiber analysis;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie Kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot konservering2017, 15 hpGrundnivå2017:21.... LÄS MER

 2. 2. Teckningsrevolt : Förändringsprocesser i teckningsundervisning med 68-vågen på Konstfack

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Marie Nordin; [2018]
  Nyckelord :Drawing; 68 movement; Revolt; History of Visual Arts Education; Governmentality; Eventalization; Teckning; 68-rörelsen; Revolt; Bildpedagogisk historia; Styrningsmentalitet; Eventalisering;

  Sammanfattning : This study takes its starting point in a shift identified at the Teacher Institute of Drawing (Teckningslärarinstitutet - TI) within the Konstfack School of arts and crafts in Stockholm at the time of the wave of radicalism that took place in about 1968. Changes in the drawing instruction at TI have been examined through interviews with former students at the institute, student fanzines and archive materials relating to the restructuring of the Konstfack School during the 1960s. LÄS MER

 3. 3. Den moderna 1800-talsgården : dagens behov i kombination med 1800-talets charm

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Helen Strid Bozac; [2018]
  Nyckelord :1800-tal; trädgård; stilideal; Ormanäs; Skåne; gestaltning;

  Sammanfattning : Den moderna 1800-talsgården handlar om en lantgård belägen i Ormanäs, norr om Västra Ringsjön mitt i Skåne. Familjen som bor här vill få en tydlig 1800-talsprägel på sin gård samtidigt som de har behov av att skapa en struktur på utemiljön som fungerar med deras moderna livsstil. LÄS MER

 4. 4. Tillverkning av mannekänghuvud i fiberkompositmed 3D-printad form

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Nils Lundström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med detta projekt är att ta fram en väl fungerande metod för att tillverka en komplex form i fiberkomposit från en 3D-printad form. Formen som valts för att användas som modell är ett mannekänghuvud. Hela tillverkningsprocessen finns beskriven i denna rapport. I korthet kan tillverkningsprocessen delas upp i några olika steg. LÄS MER

 5. 5. Schyssta Killar : Ett utforskande av mansroller och jämställdhet med fokus på män

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Linea Matei; [2017]
  Nyckelord :Schyssta Killar; Linea Matei; Konst; Design; Textil tryck; hantverk; Skulptur; Färgning; Sömnad; Konstruktion; Skrädderi; Skjorta; Mansroller; Mansroll; jämställdhet; Feminism; Jämlikhet; Maktstrukturer; Förtryck; statistik; forskning; personliga berättelser; kön; könsidentitet; normer; könsnormer; samhälls strukturer; Hipster; Man; män; Pojkar; flickor; Tjejer; Killar; ickebinär; hen; Fatta man; Make Equal; Män för jämställdhet; Locker room talk; Fokus; Våldtäktskultur; kultur; Sverige; 2017; Konstfack; Textil; Craft; Kandidat; patinering; Karikatyr; Lyssna; Ljudverk; Intervjuer; Identitet; berättelser; uttalanden; Vad förlorar du på att vara man uppfostras till man?; bok; figur; Konstfack Vårutställningen 2017;

  Sammanfattning : Nice Guys A research of gender equality in Sweden 2017 focusing on men and men's roles. A study how I can shift focus from the victims to the perpetrators. A method of working with interviews, statistics, and studies in a combination with visual techniques and materials such as textile sculpture, print, painting and dyeing. . LÄS MER