Sökning: "Palermoprotokollet"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Palermoprotokollet.

 1. 1. Människohandel: En analys av det folkrättsliga regelverkets tillräcklighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Eva Malm; [2018]
  Nyckelord :Human trafficking; modern slavery; international law; Palermo Protocol; Människohandel; slaveri; folkrätt; Palermoprotokollet;

  Sammanfattning : Human trafficking is the fastest growing and the third largest transnational crime. It is driven by the demand for commercial sexual services and cheap labour, and the ample supply of vulnerable people to exploit together with a prevailing system of impunity makes it a highly profitable crime. LÄS MER

 2. 2. Efterfrågan på prostitution och dess betydelse för människohandel : Efterfrågans påverkan, dess orsaker och möjligheter att påverkas i en svensk kontext

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Lovisa Fundell; [2016]
  Nyckelord :Människohandel; prostitution; efterfrågan; sexköp;

  Sammanfattning : Människohandeln är ett globalt fenomen som uttrycker sig i lokala kontexter, såsom tvångsprostitution. Till Sverige fraktas cirka 400-600 kvinnor varje år för tvångsprostitution. Palermoprotokollet är ett internationellt dokument utfärdat av FN för att ge en handfast definition av människohandel. LÄS MER

 3. 3. Arbetskraftsexploatering av irreguljära migranter : Om möjligheterna att lagföra arbetsgivaren för människohandelsbrott

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Chatrin Heselius; [2015]
  Nyckelord :Människohandel; tvångsarbete; slaveri; träldom; arbetskraftsexploatering; exploatering; papperslösa; irreguljära migranter; migration; arbete; arbetskraftsmigration; arbetskraftsinvandring; Palermoprotokollet; International Labor Organization; Europakonventionen; mänskliga rättigheter; straffrätt; folkrätt;

  Sammanfattning : I Sverige har till dato endast en fällande dom för människohandel för tvångsarbete meddelats, trots att statistik och rapportering i media indikerar att problemet är omfattande. Av media och myndighetsrapporter framgår att de som utsätts för arbetskraftsexploatering ofta är personer som befinner sig i Sverige som asylsökande eller som helt saknar tillstånd att vistas och arbeta i landet. LÄS MER

 4. 4. Är prostitution en kränkning av mänskliga rättigheter? : Eller finns "den lyckliga horan"?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Ulrika Nilsson; [2014]
  Nyckelord :Prostitution; human trafficking; sexual exploitation; human rights; state obligations; Palermo protocol; gender equality; demand for sexual services; Swedish sex purchase act.; Prostitution; människohandel; sexuell exploatering; mänskliga rättigheter; Palermoprotokollet; jämställdhet; efterfrågan på sexuella tjänster; sexköpslagen;

  Sammanfattning : Att människohandel för sexuell exploatering utgör ett brott mot mänskliga rättigheter står klart. Människohandel kränker flertalet av individens rättigheter och staters skyldigheter gentemot dessa individer finns således stadgade i flertalet internationella konventioner. LÄS MER

 5. 5. Trafficking i lagkontext : En undersökning gällande skillnaden mellan svensk och internationell symbolpolitik och lagimplementering.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Anna Martinsson; [2013]
  Nyckelord :Trafficking; symbolpolitik; lagimplementering; Palermoprotokollet.;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to examine how the Swedish implementation of the new trafficking laws may differ from the original intention from the UN and EU and if they are substandard due to poorly conducted law implementation. Or if it might be a victim of political symbolism, to win support and votes for the politicians in power from the people, a ”hollow showpiece” only meant to be shown off. LÄS MER