Sökning: "Palestina"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet Palestina.

 1. 1. Hur olika nationer framställs - En kritisk diskursanalys av Donald Trump

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Lisen Gunnarsson; [2019-09-17]
  Nyckelord :Donald Trump; Jerusalem; kritisk diskursanalys; postkolonialism;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att belysa USA:s inflytande på konflikten mellan Israel och Palestina. Genom att titta närmare på hur Donald Trump porträtterar de olika aktörerna kan vi få en känsla för talets inverkan på den enskilda individen. LÄS MER

 2. 2. Sumud i Sverige : Nyckeln till mening när hemlandet är under ockupation

  Master-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm

  Författare :Angela Collin; [2019]
  Nyckelord :Sumud; Ockupation; Palestina; Israel; Mening; Identitet;

  Sammanfattning : This thesis aims to analyse sumud and its importance for Palestinians today living in Sweden. The theory of logotherapy, developed by Viktor Frankl, is used as a tool to unfold how sumud has become the bearer of identity and to response to the search of a meaningful life, in despite of injustices from the occupation. LÄS MER

 3. 3. En moralisk erkännandepolitik? - En idéanalys om svensk moralsyn i erkännandet av Angola, Kosovo och Palestina

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nabil Shiltagh; [2019]
  Nyckelord :Moralsyn; Erkännandepolitik; Kant; Grotius; Idéanalys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The significance of morality as an important variable for the analysis of international relations has been emphasized only in recent times. Therefore, this approach has not yet in Swedish scientific studies been used to cover the many branches in the field of Sweden’s foreign policy. LÄS MER

 4. 4. Om judar - en studie om ungdomars föreställningsvärldar och dessas sociala drivkrafter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kassandra Penelope Leyton Topel Cruz; [2019]
  Nyckelord :antisemitism; attityder; föreställningsvärld; judar; Malmö; social konstruktion; ungdomar; värdegrund;

  Sammanfattning : Följande uppsats handlar om ungdomars syn på judar och antisemitism utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Syftet är att nå en förståelse kring hur ungdomar erfar sin omvärld, såväl för att finna de bidragande faktorerna som leder till fördomar, intolerans och antisemitism som för att utröna vilka erfarenheter de har från sin tid på gymnasiet. LÄS MER

 5. 5. ”I Palestina blandas de skarpa intellekten med den förkrympta primitiviteten” : Svenska religiösa reseskildringar från Palestina under 1900-talets första hälft

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

  Författare :Moa Widell; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER