Sökning: "Palestinagrupperna i Sverige"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Palestinagrupperna i Sverige.

 1. 1. Palestinagrupperna i Sverige : En solidaritetsrörelses syn på det palestinskafolket och dess representanter

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Kjell Sundberg; [2018]
  Nyckelord :Social Contentious Movements; Sidney Tarrow; BDS; Palestine Solidarity Association of Sweden; Palestinagrupperna and liberation movements;

  Sammanfattning : This study analyses a Swedish solidarity organisation, The Palestine Solidarity Association ofSweden. In original language Palestinagrupperna i Sverige, abbreviated PGS. Like other solidaritygroups the PGS was founded in sympathy with liberation movements during the decolonisation erain the 1960s. LÄS MER

 2. 2. När kritiken saknar proportioner - En analys av Svensk-Israelinformation och dess ramverk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Anders Svensson; [2011]
  Nyckelord :Palestinagrupperna i Sverige; framing theory; Israel; Palestina; ramverk; Entman; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : In this essay I analyze first and foremost the Swedish organization “Svensk Israel-information” but also, secondary, the Swedish organization “Palestinagrupperna i Sverige”. The theory I use is framing theory and especially Robert M. Entmans definition of framing from 1993. LÄS MER