Sökning: "Pallkragar maskin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pallkragar maskin.

  1. 1. Krabba : Automatisk pallkragsmontering

    M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för maskin- och materialteknik

    Författare :Edvin Persson; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Företaget Goodtech Solutions AB har en prototyp av en maskin som behöver genomgå ett förbättringsarbete. Maskinen monterar automatiskt pallkragar på pall med hjälp av en robotarm. Det här arbetet fokuserar på den del av maskinen som hanterar pallkragen vid montering. Denna del kallas för krabba p. LÄS MER