Sökning: "Palm Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Palm Eriksson.

 1. 1. Mobiltelefonens roll i klädbutiken -Ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Eriksson; Edwin Palm; [2017-08-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Aktierekommendationer i en ny tid : Podcasts på den finansiella marknaden

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/UniversitetsförvaltningenLinnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alexander Palm; Adam Sjögren; [2016]
  Nyckelord :Price pressure hypothesis; information hypothesis; effektiva marknader; behavioural finance; marknadsfunktion; informationskanal; aktierekommendationer; podcasts; handelsvolym och handelsavslut.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Magisteruppsats för Civilekonomexamen i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Växjö, 2016.   Författare Alexander Palm & Adam Sjögren   Handledare Christopher Von Koch & Katarina Eriksson   Examinator: Sven-Olof Yrjö Collin   Titel: ”Aktierekommendationer i en ny tid – podcasts på den finansiella marknaden”   Bakgrund & problem: Aktierekommendationer ges traditionellt ut av diverse banker och analyshus. LÄS MER

 3. 3. Molecular Solar Thermal Energy System

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för kemi och kemiteknik

  Författare :Simon Palm; Simon Nilsson; Niklas Eriksson; Ida Holm; Astrid Pihl; Maria Hallbäck; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Disgusting as it may be to us - en analys av identitetsskapande i Ugandas antigaydiskurs

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tove Swartling Eriksson; Cassandra Palm; [2014]
  Nyckelord :identitetsskapande; homosexualitet; antigay; disursanalys; Uganda; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uganda antog i februari 2014 Anti-Homosexuality Act 2014 vilket fått stor uppmärksamhet internationellt. Argumenten för lagen har till stor del handlat om att homosexualitet är ett hot mot den ugandiska kulturen, och syftet med denna studie är att undersöka hur vi kan förstå vilken roll antigaydiskursen i Uganda spelar i formandet av en nationell identitet. LÄS MER

 5. 5. Tillskott av linfrö till foderstater för mjölkkor : påverkan på näringstillförseln och mjölkens fettsyra-sammansättning hos 5 sydsvenska mjölkkobesättningar

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Angelica Eriksson; [2012]
  Nyckelord :Linfrö; Omega-3; Omega-6; Mjölkavkastning; Metanavgång; Klimatpåverkan;

  Sammanfattning : Två viktiga fettsyror som människan inte själv kan bilda är α-linolensyra (C18:3) och linolsyra (C18:2) vilka är en omega-3 respektive en omega-6 fettsyra. Ett balanserat förhållande mellan dessa fettsyror har visat sig vara viktigt för den mänskliga hälsan men idag är intaget av omega-3 lägre i kosten på grund av att den ingår i färre produkter än de med omega-6. LÄS MER