Sökning: "Palo"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet Palo.

 1. 1. “Man lägger ihop en massa pusselbitar och så kommer det kanske ett blåmärke “ : En kvalitativ studie om pedagogers arbete med barn i omsorgssvikt.

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Melinda Wallstål; Desiree Palo; [2020]
  Nyckelord :Anmälningsskyldighet; Omsorgssvikt; Utsatthet; Vanvård; Övergrepp.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att erövra kunskap utifrån pedagogers erfarenheter om vad som kan väcka misstanke att ett barn utsätts för omsorgssvikt samt hur arbetet vid en misstanke kan se ut. Våra forskningsfrågor sökte svar på hur pedagoger beskriver att de tar tillvara barns signaler vid misstanke om omsorgssvikt samt hur processen från misstanke om omsorgssvikt till orosanmälan kan se ut. LÄS MER

 2. 2. "Och sen sköt du mig!" : En vetenskaplig essä om barnens vapen- och krigslekar på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jenny Palo; [2020]
  Nyckelord :gunplay; warplay; preschool; playtheories; vapenlekar; krigslekar; förskola; lekteorier;

  Sammanfattning : This scientific essay deals with children's gun- and war plays in preschool. The story describes the situation, where preschool children are playing pretended gun- and war play. Pedagogues have different opinions about the play, which is problematic. LÄS MER

 3. 3. Managerial response to eWOM posted by consumers from different cultures : A case study of the hotel industry in northern Sweden

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Marcus Belfrage; Lovisa Palo; [2020]
  Nyckelord :eWOM; culture; individualistic; collectivistic; hotel; managers; consumers; response; comments; reviews; positive; negative;

  Sammanfattning : Word of Mouth (WOM) is an ancient concept that has been around since the uprising of markets. However, due to the increased internet usage a new form of WOM has emerged called Electronic Word of Mouth (eWOM). The concept of eWOM takes form when consumers communicate with each other or a company online. LÄS MER

 4. 4. Antiemetisk behandling vid cytostatikabehandling NEPA, APR, 5-HT3-receptorblockare : en jämförande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Marian Lindhe; [2019]
  Nyckelord :NEPA; APR; cytostatika; antiemetika; 5-HT3-receptorblockare;

  Sammanfattning : Cytostatikabehandlingars emetiska biverkningar har en stor negativ inverkan på patientens livskvalitet. För behandling av cytostatikainducerat illamående och kräkningar så ges flera olika läkemedel, däribland 5-HT3-receptorblockare och NK1-receptorblockare. LÄS MER

 5. 5. Den Komponerade Berättelsen : En analys av filmmusikkompositören Devonté Hynes narrativa förmåga i filmen Palo Alto (2013)

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Gustaf Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Filmmusik; filmkomposition; narrativ musik; filmmusikanalys; Palo Alto; Devonté Hynes;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen analyserar filmkompositionen av Devonté Hynes i filmen Palo Alto och hur den fungerar i ett narrativt syfte. Filmen ligger i fokus som analysgrund och andra teorier bygger på tidigare litteratur och forskning om ämnet. LÄS MER