Sökning: "Palo"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet Palo.

 1. 1. Antiemetisk behandling vid cytostatikabehandling NEPA, APR, 5-HT3-receptorblockare : en jämförande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Marian Lindhe; [2019]
  Nyckelord :NEPA; APR; cytostatika; antiemetika; 5-HT3-receptorblockare;

  Sammanfattning : Cytostatikabehandlingars emetiska biverkningar har en stor negativ inverkan på patientens livskvalitet. För behandling av cytostatikainducerat illamående och kräkningar så ges flera olika läkemedel, däribland 5-HT3-receptorblockare och NK1-receptorblockare. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av att leva med fibromyalgi - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Emma Palo Fors; Maureen Hellsten; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt Fibromyalgi (FM) är ett kroniskt smärtsyndrom som kännetecknas av långvarig ömhet, utbredd smärta, trötthet och kognitiva svårigheter. Majoriteten av de som drabbas är kvinnor. Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med fibromyalgi. En litteraturstudie baserad på tio artiklar har genomförts. LÄS MER

 3. 3. Nazister i nyheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alice Nordevik; Katja Palo; [2018-09-07]
  Nyckelord :NMR-demonstrationen i Göteborg; nazism; Nordiska motståndsrörelsen; episodisk och tematisk gestaltning; svensk tryckt press; kvantitativ innehållsanalys.; The NMR demonstration in Gothenburg; nazism; Nordiska motståndsrörelsen; episodic and thematic framing; swedish press; quantitative content analysis.;

  Sammanfattning : This bachelor thesis is a quantitative content analysis of the Swedish nazi group Nordiskamotståndsrörelsen (NMR), their demonstration in Gothenburg on the 30th of September 2017and the counter demonstrations against it. Using theories of framing we examined whether thedemonstrations were framed in an episodic (event- or exemplar-oriented) or thematic (issueoriented)way, and whether it differed between newspapers. LÄS MER

 4. 4. Förvar i väntan på utvisning : Placering i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Hilda Palo; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Implementering av förändring : En fallstudie om att hantera förändring i offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Frida Andersson; Anna Johansson; Madeleine Palo; [2018]
  Nyckelord :Change process; strategy; employee; leadership; organizational change; resistance; implementation of change.; Planerad förändring; strategi; medarbetare; ledarskap; organisationsförändring; motstånd; implementering av förändring.;

  Sammanfattning : Titel: Implementering av förändring - En fallstudie om att hantera förändring i offentlig sektor. Författare: Frida Andersson, Anna Johansson & Madeleine Palo.Institution: Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan. Program: Human Resource Management. LÄS MER