Sökning: "Pamela Rojas Jerez"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pamela Rojas Jerez.

  1. 1. Medveten närvaro i skolan: en utvärderande studie av programmet COMPAS

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Rikard Kvist; Pamela Rojas Jerez; [2012]
    Nyckelord :psykologiskt välbefinnande; skola; tidig adolescens; medveten närvaro; meditation; medkänsla; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : In this study we explored how mindfulness training interacted with psychological wellbeing and compassion for children in early adolescence. The sample included 251 7th and 8th grade students from two elementary schools in southern Sweden. LÄS MER