Sökning: "Pandemic"

Visar resultat 1 - 5 av 2046 uppsatser innehållade ordet Pandemic.

 1. 1. GOVERNANCE AND DEMOCRACY IN SHAPING PANDEMIC POLICY. A comparative case study of the Covid-19 response in Sweden and Denmark

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Löfgren; [2022-01-26]
  Nyckelord :Covid-19; Denmark; Sweden; Democracy; Governance; Public Administration; Policymaking;

  Sammanfattning : The Covid-19 pandemic proves to be a major crisis with substantial effect on our society and thus projects an important area for academic research. Governments across the globe have taken extraordinary measures to fight the pandemic, with restrictions that limit social contact in order to stop the transmission of the virus. LÄS MER

 2. 2. SOCIAL DISTANSERING: ETT HINDER TILL ÄLDRES VÄLBEFINNANDE UNDER CORONA PANDEMIRESTRIKTIONER

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kylie Tanttu; Dorothy Mbabazi; [2022-01-19]
  Nyckelord :elderly; covid19; social distancing; wellbeing; nursing care; literature review;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hög ålder är en av de största riskfaktorerna för att drabbas av allvarlig sjukdom och död i Covid-19. Social distansering blev den primära åtgärden för att minska smittspridningen av COVID-19, men hälso- och sjukvårdspersonal har inte tillräcklig kunskap om hur den påverkar äldre personers välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. SMITTANDE PASSION - En uppsats om musiker under covid-19

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Anton Hedberg; Hannes Wreeby; [2022-01-19]
  Nyckelord :pandemi; pandemic; covid-19; musik; music; musikbransch; kreativitet; prekaritet; music industry; creativity; precariat;

  Sammanfattning : On 10th of March 2020, due to covid-19, the Swedish Public Health Agency raised the risklevel to “very high”. Meeting restrictions were set to a maximum of 500 people. Before themonth was ended public gatherings with over 50 participants were prohibited, making itimpossible for traveling musicians to make a living. LÄS MER

 4. 4. “Fair Trade is an artisan’s movement” An interview study with handicraft producer organisations affiliated to World Fair Trade Organisation (WFTO) in the Global South

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Miranda Kårelind; [2022-01-18]
  Nyckelord :Traditional handicraft; Craftsmanship; Artisans; Fair Trade; Global South;

  Sammanfattning : Traditional craftsmanship provides a significant source of income for marginalised groups in many parts of the Global South. Simultaneously, the traditional handicraft is a way to remember and maintain a cultural heritage. However, the ability to survive on traditional craftsmanship has worsened around the world. LÄS MER

 5. 5. Digitala lösningar, att balansera inkludering och exkludering - En kvalitativ studie av socialarbetares upplevelser av arbetet med klienter med missbruksproblematik till följd av restriktionerna under covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Mikaela Persson; Frida Johansson; [2022]
  Nyckelord :Social work; Covid-19; Substance use; Addiction; Digitalization; Street Level Bureaucracy; The Digital Divide; Inclusion; Exclusion.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Following the covid-19 pandemic, restrictions have been implemented in many social services in Sweden to reduce the risk of spreading the disease further. These have often included refraining from meeting clients in person and working remotely. LÄS MER