Sökning: "Pandemic"

Visar resultat 1 - 5 av 3197 uppsatser innehållade ordet Pandemic.

 1. 1. A PRESENT STATE State capacity through state presence and the COVID-19 pandemic

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Leis Ljungmark; [2023-01-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Why have some states been successful in controlling the spread of SARS-CoV-2 and preventing deaths caused by it, while others failed to do so? So far, research has largely overlooked the role of state capacity in explaining this. In particular, the role of the territorial presence of states remains understudied. LÄS MER

 2. 2. Impact of COVID-19 pandemic on the diet, lifestyle, and well-being of young Swedes participating in the I.Family study.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Lisianne Passos Luz; [2023-01-09]
  Nyckelord :COVID-19; lifestyle; diet; physical activity; well-being; young people;

  Sammanfattning : Introduction: Globally, the COVID-19 pandemic has caused social disruptions that have led to changes in our lives. Young people may be especially susceptible to disruptions during their formative years. LÄS MER

 3. 3. Tillämpning av Altman Z score på fotbollsallsvenskan utifrån finansiell obestånd : En Kvantitativ studie om hur allsvenska fotbollsklubbar har hanterat utmaningarna från covid-19 utifrån ett finansiellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sakib Ahmed; Kasper Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Altman Z score; Allsvenskan; Ernst Young; Financial insolvency; Football clubs; Pandemic; Spectators; Score.;

  Sammanfattning : Background: Football is one of the biggest sports in the world. Just as the rest of the world has been affected by the pandemic, the Allsvenskan has also been affected. What is analyzed in this study are various financial key figures through the Altman z score which shows whether the clubs can cope with financial insolvency. LÄS MER

 4. 4. Patienters erfarenheter av hiv/aids-relaterad stigmatisering i mötet med vårdpersonal : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Irma Hamzic; Emmie Åblom; [2023]
  Nyckelord :AIDS; experiences; healthcare professionals; HIV; patients; stigma; Aids; erfarenheter; hiv; patient; stigma; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag beräknas cirka 40 miljoner människor leva med sjukdomen hiv. Utan antiretroviral behandling kan sjukdomstillståndet aids utvecklas, vilket har orsakat över 30 miljoner dödsfall. Stigmatisering av sjukdomen och av personer med hiv har nästintill funnits sedan pandemins början. LÄS MER

 5. 5. Freedom seekers in paradise - Investigating the relationship between Swedish remote workers in Lisbon and the local population

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Adam Bergman; [2023]
  Nyckelord :Lifestyle Migration; Digital Nomads; Expats; Remote work; Gentrification; Lisbon; Portugal; Sweden; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this research study, which has focused on Swedish lifestyle migrants in Lisbon (Portugal), the attitude towards the phenomenon of lifestyle migration has been investigated more deeply. Lifestyle migration is an academic concept that describes the people who are relatively privileged and who move to a cheaper country to improve their quality of life. LÄS MER