Sökning: "Panel regressions"

Visar resultat 16 - 20 av 177 uppsatser innehållade orden Panel regressions.

 1. 16. Utbildningskvalitet och Ekonomisk Tillväxt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :August Sunnemark; [2021]
  Nyckelord :Economic growth; Education Quality; PISA; Panel Regression; OECD; Business and Economics;

  Sammanfattning : This study focuses on the topic of education and economic growth. The aim of this study is to investigate the relationship between education and economic growth amongst the OECD member countries. What sets this study apart from a lot of the research is the inclusion of both quantitative and qualitative measures of education. LÄS MER

 2. 17. Frihet att växa - En kvantitativ studie av demokratiska dimensioners påverkan på ekonomisk tillväxt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Wallin; Anna Hagman; [2021]
  Nyckelord :Democracy; Economic Growth; Panel Data; Democratic Variables; Business and Economics;

  Sammanfattning : This study investigates the linkage between different democratic dimensions and economic growth. This field of study has been examined numerous times. However, the prior studies apply democracy as a united concept, as opposed to this study where the concept is categorized into four different variables. LÄS MER

 3. 18. Market interpretation of reported currency effects on revenue in quarterly financial statements: reporting opaqueness, investor attention and market efficiency implications

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Hofstedt; Tobias Scheufele; [2021]
  Nyckelord :Currency effects on revenue; investor attention; market efficiency; portfolio strategies; alpha; Business and Economics;

  Sammanfattning : Seminar date: 2021-06-03 Course: BUSN79 - Degree Project in Accounting and Finance Authors: Tobias Scheufele and Sebastian Hofstedt Supervisor: Håkan Jankensgård Examiner: Marco Bianco Key words: currency effects on revenue, investor attention, market efficiency, portfolio strategies, alpha Purpose: investigate the relationship between reported currency growth on revenue and subsequent stock prices following quarterly reports. Design a portfolio strategy to exploiting potential corrections of initial overreactions by market participants. LÄS MER

 4. 19. The Impact of ESG Scores on Firm Performance: A Comparison of the European Market Before and After the 2008 Financial Crisis

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Arran Pickwick; Jacob Sewelén; [2021]
  Nyckelord :ESG; CSR; firm performance; Europe; EU; 2008 financial crisis; principal-agent theory; stakeholder theory; CFP;

  Sammanfattning : This study explores the impact of ESG Scores on firm performance and seeks to establish whether the impact increased since the 2008 financial crisis. This is done by performing regressions on ESG Scores, and the respective pillars of Environmental, Social, and Governance, and firm performance, measured as both accounting-based performance, using ROA, and market-based performance, using Tobin’s Q. LÄS MER

 5. 20. Är avgiften för aktivtförvaltade fondermotiverad? : En jämförande kvantitativ studie mellanamerikanska och svenska aktiefonder

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Oskar Björk; Andrew Mackin; Fabian von Koch; [2021]
  Nyckelord :Alpha; Fund fee; Character traits; Carhart 4-factor model; Alfa; Fondavgift; Karaktärsdrag; Carhart 4-faktormodell;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under det senaste decenniet har fondsparandet ökat och i samband med detta har konkurrensen mellan fonderna också ökat. Aktivt förvaltade fonder har länge kritiserat för att de inte lyckas konkurrera med passiva fonder. En av anledningarna bakom detta är de höga avgifterna som aktiva fonder tar. LÄS MER