Sökning: "Pankreascancer"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Pankreascancer.

 1. 1. Patienters upplevelser av att leva med pankreascancer och behovet av stöd från sjuksköterskan

  Magister-uppsats,

  Författare :Birgitta Pleil; Anna Sandberg; [2021-03-03]
  Nyckelord :Pankreascancer; omvårdnad; patientupplevelse; stöd; sjuksköterska; palliativ vård;

  Sammanfattning : Background: Patients who suffer from pancreatic cancer are often in great need of care and attention already when they get their diagnosis. The disease has a poor prognosis with a short expected survival. LÄS MER

 2. 2. Personers upplevelser av att leva med pankreascancer : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Linn Bergeling; Lina Åström; [2020]
  Nyckelord :Pankreascancer; upplevelser; omvårdnad; litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Pankreascancer är en ovanlig men allvarlig cancerform som innebär en förändrad livssituation för personer som drabbas. Deras erfarenheter bör lyftas för att öka möjligheter att möta deras behov och ge god omvårdnad. Syftet var att beskriva personers upplevelse av att leva med pankreascancer. LÄS MER

 3. 3. Symtom hos patienter med pankreascancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Erika Jonasson; Tereza Magnusson; [2019]
  Nyckelord :pankreascancer. symtom; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Pankreascancer är cancer i bukspottkörteln, sjukdomen har hög dödlighet. På grund av diffusa symtom som till exempel magsmärtor, orkeslöshet och viktnedgång har cancern oftast redan bildat metastaser och spridit sig till andra organ vid konstaterad diagnos. LÄS MER

 4. 4. Patienters erfarenheter av att leva med pankreascancer. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Karin Blomqvist; Camilla Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Pankreascancer; Patient; Erfarenhet;

  Sammanfattning : Introduktion: Pankreascancer drabbade 458 918 personer i världen under 2018. Orsaken till pankreascancer är inte fastställd men ett tydligt samband mellan tobaksrökning och uppkomst av pankreascancer finns. Det finns få behandlingsalternativ och mortaliteten är hög hos patienter med pankreascancer. LÄS MER

 5. 5. Circumventing Gemcitabine resistance in pancreatic cancer using drug delivery systems

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Gabriella Willman; [2017]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Gemcitabine is the first line treatment of pancreatic cancer, a treatment that is relying on the expression of human Equilibrative Nucleoside Transporter 1 for cellular uptake. Combined with its short blood half-life and intracellular activation steps, Gemcitabine treatment has many limitations. LÄS MER