Sökning: "Panos Cosmatos"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Panos Cosmatos.

  1. 1. Drömmen i dåliga bilder -En studie om estetiken i Beyond the Black Rainbow och Inland Empire

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

    Författare :Kim Jakobsson; Daniel Sandberg; [2019]
    Nyckelord :Shlovsky; Freud; defamiliarization; ostranenie; the uncanny; uncanny valley; aesthetics; cinematography; image; grain; ugliness; surrealism; Beyond the Black Rainbow; Inland Empire; David Lynch; Panos Cosmatos;

    Sammanfattning : This thesis examines visionary directors David Lynch and Panos Cosmatos aesthetics in the films Inland Empire and Beyond the Black Rainbow. Two films with surrealistic aspects that are using a form of degraded aesthetics to achieve a certain kind of cinematography that is rarely seen in the industry. LÄS MER