Sökning: "Pantomime"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Pantomime.

 1. 1. Skådespelerskor och dansöser i det antika Rom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Antikens kultur och samhällsliv

  Författare :Emma Assarsson; [2020]
  Nyckelord :Actresses; dancers; mime; pantomime; ancient Rome; gender.;

  Sammanfattning : Today modern scholars only have few records left that discusses the plebeian women from the Roman society. One group that is known are females who appeared on the Roman stage as dancers and actresses. This paper serves to discuss those two groups. LÄS MER

 2. 2. Utan ord - En granskning av Shaun Tans verk Ankomsten, ur ett visuellt semiotiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Catharina Ullerud; [2018]
  Nyckelord :Shaun; Tan; Pantomime; Uncanny; unheimlich; semiotics; hyperbole; signifier;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker om det går att förklara varför bilder i Shaun Tans bok Ankomsten upplevs som obehagliga. Teorin i uppsatsen grundar sig till stor del på ”das unheimlich”, ett uttryck myntat av Freud och som i uppsatsen beskrivs som det kusliga. Andra teorier är kognitiv dissonans och hyperbol. LÄS MER