Sökning: "Paola From"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Paola From.

 1. 1. INBOUND LOGISTICS OPTIMIZATION - A case study of an Original Equipment Manufacturer and its deviation handling process

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Paola Zambrana; Zanib Iftikhar; [2020-06-22]
  Nyckelord :Inbound Logistics; Original Equipment Manufacturer; Deviations Handling Process; Lean Six Sigma; DMAIC Framework;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Utländskt och svenskt i kokböcker för barn. : Framställningen av olika nationaliteter i kokböcker för barn utgivna i Sverige 1960- 2014

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Paola Allegrini; [2020]
  Nyckelord :children’s cookbooks; representation; foreign; Swedish; nationality; discourse analysis; norms; values; the culinary Other; kokböcker för barn; representation; utländskt; svenskt; nationalitet; diskurs; diskursanalys; normer; värderingar; stereotyper; de kulinariska Andra;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att identifiera vilka nationaliteter som finns representerade, och hur utländskt och svenskt framställs i 12 kokböcker för barn utgivna i Sverige 1960-2014. Först gjordes en innehållsanalys för att finna lämpliga analyskategorier för att beskriva hur nationell och icke-svensk proveniens kommer till uttryck. LÄS MER

 3. 3. "I don't care if they put trees on it, it's still a skyscraper" Exploring activists' dissensus against Milan's urban greening and sustainability approach

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Lucia Di Paola; [2019]
  Nyckelord :Eco-urbanism; urban political ecology; green gentrification; right to the city; urban dissensus; sustainability science; Milan; Social Sciences;

  Sammanfattning : Eco-urbanism is today’s mainstream approach to urban greening and sustainability. This approach, however, remains disconnected from issues of social justice. As a reaction, urban political ecology (UPE) argues for greater engagement with urban activists’ dissensus as a strategy to develop more just sustainable cities. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelse av att leva med diabetesfotsår : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Paola Gamboa Alva; Jehona Kelmendi; [2019]
  Nyckelord :Diabetes; Foot ulcer; Experience; Pain; Complications; Fear; Worry; Diabetes; Fotsår; Upplevelser; Smärta; Komplikationer; Rädsla; Oro;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetessjukdomen är en kronisk sjukdom som drabbar ett stort antal människor världen över. I Sverige drabbas omkring cirka 50 000 människor av diabetessjukdomen rapporterar nationella diabetesregistret. Att leva med diabetes under en längre tid kan medfölja olika komplikationer. LÄS MER

 5. 5. Oro hos föräldrar till barn med kronisk sjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Charlotta Kristenson; Paola Schram; [2018]
  Nyckelord :Barn; föräldrar; kronisk sjukdom; oro;

  Sammanfattning : Bakgrund: När ett barn drabbas av kronisk sjukdom påverkas hela familjen. Hur sjukdomen påverkar barnet och dess familj beror på symtomen men även på vilket stöd familjen får. LÄS MER