Sökning: "Paperless"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet Paperless.

 1. 1. Smart Future Solutions for Maintenance of Aircraft : Enhancing Aircraft Maintenance at Saab AB

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell Produktion; Linköpings universitet/Industriell Produktion

  Författare :Erik Bergkvist; Tommy Sabbagh; [2021]
  Nyckelord :Aviation MRO; Aircraft Maintenance; Paperless Maintenance; Smart Maintenance; MRO 4.0; Tablet Application; Novacura Flow; Enhancing MRO Processes;

  Sammanfattning : This master thesis has the purpose to analyse and identify smart efficient future solutions within the Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) process for aircraft. The efficiency solutions, in form of new technologies and tools, should present a foundation that MRO suppliers can continue to develop to enhance and streamline their maintenance processes. LÄS MER

 2. 2. Pick and Put to Light med Industri 4.0

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Isak König Walles; [2020]
  Nyckelord :Industri 4.0; plockteknik;

  Sammanfattning : Scania is a large international company from Sweden that manufactures commercial vehicles. Scania will implement a new picking technique, Pick and Put to Light (PPL) in its manufacturing industry. The new picking technology is one of the parts that will lead Scania's production towards what is called Industry 4.0. LÄS MER

 3. 3. Impact of paperless trading on organizations

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Ľubomír Vyšín; Ignacio Herrera Cepero; [2019]
  Nyckelord :Paperless; Hybrid-Paperless; Digital; Certificate; International trade; Digitalization; Impact; Platform; Time; Documents; Social Sciences;

  Sammanfattning : Innovation in technology within recent years pushed organizations to innovate and digitalize in order to keep their current position on the market as well as fulfil requirements for their future growth. Our study focuses on the changes that the hybrid-paperless model brought to organizations operating within international trade and the future expectations for this industry. LÄS MER

 4. 4. Aktivitetsbaserat arbetssätt : Nöjda medarbetare med rätt förutsättningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Henrik Bengtström; Charlotte Larsson; [2018]
  Nyckelord :activity-based office; activity-based workflow; activity-based workplace; office design; job satisfaction; experience; employee; aktivitetsbaserat kontor; aktivitetsbaserat arbetssätt; aktivitetsbaserad arbetsplats; kontorsutformning; arbetstillfredsställelse; upplevelse; medarbetare;

  Sammanfattning : Globaliseringen och omvärldens påverkan av de moderna organisationerna har skapat nya krav och mål för våra svenska arbetsgivare. Flexibilitet och snabba förändringar måste dagens arbetsgivare vara väl anpassad för. Detta i sin tur innebär att även arbetstagaren måste vara redo att klara av liknande krav. LÄS MER

 5. 5. Att ändra kontorsmiljö i en akademisk verksamhet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Alexander Flodmark; [2018]
  Nyckelord :communication; academic workplace; communication tools; work environment; office type;

  Sammanfattning : Arbetet omfattar två delar. Den första delen kommer att fokusera på den kommunikationsprocess som genomfördes under projekttiden för Malmö universitets byggnad Niagara samt de kommunikationsverktyg som nyttjades i kommunikationsprocessen. LÄS MER