Sökning: "Pappersindustri"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet Pappersindustri.

 1. 1. Digital Transformation of B2B Sales Organisations : A case study of a Swedish paper manufacturer

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :André Yang Melsom; Davina Maria Plum; [2022]
  Nyckelord :Business-to-business; Sales; Digitalisation; Digital Transformation; Paper Industry; Case Study; Framework; and Strategy; Business-to-business; Försäljning; Digitalisering; Digital Omvandling; Pappersindustri; Fallstudie; Ramverk; och Strategi;

  Sammanfattning : With the introduction of a fourth industrial revolution, new technologies are changing the behaviour of buyers in all markets. Coupled with an acceleration caused by the COVID-19 pandemic, manufacturers are now more than ever facing a pressure to digitally transform. LÄS MER

 2. 2. Reglering av pumpar: En fallstudie med jämförelseanalys mellan stryp- och frekvensreglering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Yulia Rudenko; [2021]
  Nyckelord :pulp and paper industry; energy efficiency; centrifugal pump; throttle control; throttle valv; frequency control; frequency converter; LCC analysis; payback time; massa- och pappersindustri; energieffektivisering; centrifugalpump; strypreglering; spjällventil; frekvensreglering; frekvensomriktare; LCC-analys; återbetalningstid;

  Sammanfattning : Dagens behov för energieffektivisering ställer höga krav på industrisektorn som anses vara den största energikonsumenten. Holmen AB är verksam inom massa- och pappersindustrin som är en energiintensiv bransch där sådana stora energianvändare som pumpapplikationer spelar en nyckelroll i produktionen. LÄS MER

 3. 3. Site Study of Fibrous Sediments in Sandviken, Ångermanälven River Estuary, Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Naturresurser och hållbar utveckling

  Författare :Joanna Ghaderidosst; [2020]
  Nyckelord :Fiberbank; fiber-rich; fibrous sediment; pulp and paper industry; bearing capacity; FluMu; Penetrometer; Pollution; consolidation; gas; Fiberbank; fiberrik; fiberhaltigt sediment; pappersindustri; bärkraft; FluMu; penetrometer; förorening; gas;

  Sammanfattning : Pulp and paper industries in Sweden have since the end of the 19th century until late 70s been active in dumping wastewater into adjacent water bodies that have created fibrous sediments called fiberbank and fiber-rich sediment. Fiberbanks are large banks of predominantly organic material while fiber-rich sediment is fibrous sediment that has been mixed with bottom sediment. LÄS MER

 4. 4. Gas Emissions from Contaminated Fibrous Sediments in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Fredrik Collin; [2020]
  Nyckelord :Fiberbank; fibrous sediment; gas ebullition; GHG emissions; methanogenesis; optical ebullition sensor; Fiberbank; fibersediment; gas ebullition; växthusgas emissioner; metanogenes; optiska ebullitions sensore;

  Sammanfattning : Gas Emissions from Contaminated Fibrous Sediments in Sweden The discharge of untreated wastewater from pulp and paper mills have resulted in the accumulation offibrous sediments on the bottom of many nearby aquatic recipients. Some accumulations are multiplemeters thick and consist almost entirely of cellulose fibre or wood chips; these are called fiberbanks. LÄS MER

 5. 5. Produktion av polyhydroxyalkanoater (PHA) av avloppsvatten från massa och pappersindustri : En studie kring bakteriernas förmåga att ackumulera PHA beroende på sammansättning av karboxylsyror

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jimmy Augustsson; Jonathan Högfeldt; [2020]
  Nyckelord :Bioplastics; Mixed bacterial culture; HTC; VFA; Bioplast; mixad bakteriekultur; HTC; VFA;

  Sammanfattning : Since the beginning of the 20th century plastic has been a widely used material, which has resulted in large quantities of plastic being produced in the last century. The plastics of today are mainly produced from fossil raw materials, which gives it a high climate impact. LÄS MER