Sökning: "Paramedics"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet Paramedics.

 1. 1. Ambulanspersonals erfarenhet av hot och våld relaterat till vårdandet av patienten : - en kvalitativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elina Gustafsson; Caroline Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :Ambulance personnel; assault; attitude; experience; healthcare personnel; nurse; nursing; paramedics; patient; perception; prehospital; threats; violence; Ambulanspersonal; attityd; erfarenhet; hot; omvårdnad; patient; prehospital; sjuksköterska; sjukvårdare; upplevelse; våld; vårdpersonal; överfall;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt rapporter ökar våldet i Sverige och de visar även på att hot samt våld är vanligare inom vissa arbetsbranscher. Ambulanspersonal har en stor uppgift att ge vård oavsett vem eller vilken situation de möter. LÄS MER

 2. 2. Prehospital luftväg : En balansering mellan utbildning och erfarenhet

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Jenny Mattsson; Veronica Ullström; [2021]
  Nyckelord :knowledge; education; blocked airway; paramedics; prehospital; kunskap; utbildning; ofri luftväg; specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård; prehospitalt;

  Sammanfattning : Introduktion: Svårt sjuka och skadade patienter kan få svårt att upprätthålla fri luftväg. Det blir den prehospitala sjukvårdpersonalens uppgift att säkerställa fri luftväg och stötta patientens andning vilket kan utföras med olika tekniker och hjälpmedel. LÄS MER

 3. 3. Predicting Myocardial Infarction using Textual Prehospital Data and Machine Learning

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Datavetenskap

  Författare :Yvette Jane Van der Haas; [2021]
  Nyckelord :Healthcare; NLP; Data Science; Machine Learning;

  Sammanfattning : A major healthcare problem is the overcrowding of hospitals and emergency departments which leads to negative patient outcomes and increased costs. In a previous study, performed by Leiden University Medical Centre, a new and innovative prehospital triage method was developed where two nurse paramedics could consult a cardiologist for patients with cardiac symptoms, via a live connection on a digital triage platform. LÄS MER

 4. 4. Vacare : För en hållbar akutbemanning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Linus Dahlberg; Michaela Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Akutbemanning; Digitalisering; Vakans;

  Sammanfattning : During the current pandemic, emergency medical services (EMS) are needed more than ever, and for people to receive the care they need, all resources must be in place for the workload to be sustainable. Paramedics treat sick patients on a daily basis, which increases the risk of becoming infected. LÄS MER

 5. 5. A medical device for spinal motion restriction : Development of a device for safe and efficient patient handling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ylva Jersenius; Erika Möller; [2020]
  Nyckelord :Medical device; Prehospital emergency care; Spinal motion restriction; Paramedics; Industrial design engineering; Human-centred design; Usability; Medicinteknisk produkt; Prehospital akutsjukvård; Spinal rörelsebegränsning; Ambulanssjukvårdare; Teknisk design; Användarcentrerad design; Användbarhet;

  Sammanfattning : Prehospital emergency care is facing a paradigm shift. Spinal motion restriction (SMR) is a way to treat trauma patients with symptoms of spinal injury. It was earlier entitled as ‘routine SMR’, and included spine board and cervical collar. LÄS MER