Sökning: "Parametrar Kvalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade orden Parametrar Kvalitet.

 1. 1. Utvärdering av jourverksamheten vid Odontologiska fakulteten, Malmö universitet

  Master-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD); Malmö universitet/Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Shahin Bigli; Mohammad Vahid Rezah; [2020]
  Nyckelord :Jourverksamhet; Journalgranskning; Kvalitetssäkring; Tandläkarstudent; Utvärdering;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens främsta syfte har varit att med hjälp av journalgranskning vid Odontologiska fakulteten utvärdera vilka patienter som söker till jouren och om journalinnehållet uppfyller kraven som ställs från Socialstyrelsen. Undersöka om patienterna återkommer för samma besvär efter jourbesöket och om det finns en skillnad på journalinnehållens kvalitet mellan tandläkarstudenter och KUT-tandläkare (Kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES och Schweiz). LÄS MER

 2. 2. Tillverkning av grafen-kiselkompositer till litiumjonbatterier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Anna Nordin; [2020]
  Nyckelord :Grafen; grafit; kisel; nanomaterial; litiumjonbatterier;

  Sammanfattning : I kommersiella litiumjonbatterier används ofta grafit i anodmaterialet, främst på grund av att det reversibelt kan placeras litiumjoner mellan dess lager. Grafit har dock en begränsad energitäthet och forskning bedrivs därför för att finna metoder som kan öka energitätheten hos anodmaterialet. LÄS MER

 3. 3. Procedurell generering av pussel : Svårighetsevaluering av procedurellt genererade pussel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sara Uvalic; [2020]
  Nyckelord :Procedurell generering; Sökbaserad; Pussel; Svårighetsevaluering;

  Sammanfattning : Arbetets frågeställning lyder: Hur överensstämmer den beräknade svårighetsgraden med den faktiska och upplevda svårighetsgraden för ett pussel som är procedurellt genererat med hjälp av en sökbaserad metod? Spelnivåerna som genererats har haft spelet PipeWalker(Artemsen 2012) som utgångspunkt. Fokus har legat på svårighetsgraden då detta ansetts vara bästa indikatorn på pussels kvalitét (Taylor & Parberry 2011). LÄS MER

 4. 4. Optimization of scheduling the use of vats during the wine fermentation process

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Frida Ekner; Linnéa Andersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this paper the goal was to optimize the scheduling of vats for the wine fermentation process considering demand, time and quality constraints in order to minimise the production cost. The method that was used during the project was to start of with a simple model that only took the basic parameters in to account, verify that it worked, and then add up parameters until the model was completed. LÄS MER

 5. 5. Investigating Primer Effects on Top Coat Structure : A Study Made at Volvo GTO, Umeå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Johan Fors; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Quality control is an integral part in all production industry. One important part of this control is the examination of the surface structure. This is especially important in automotive industries where the visual appearance is a big part of the general perception of quality for the customer. LÄS MER