Sökning: "Parametrisk design"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Parametrisk design.

 1. 1. Automationsnivåns effekter på automatiseringmöjligheterna I projekteringsskedet : En fallstudie på automationsnivåns inverkan i projekteringsskedet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jesper Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :Automationsnivå; Parametrisk design; Semi-automation; Helautomation; Automation; Automation i projektering;

  Sammanfattning : Automatisering som fenomen är inte någonting nytt utan har under längre tid kunnat associeras med högutvecklade industrier där robotar i stor grad utför arbetet (Uzialko, 2019). I dagsläget kan detta fenomen i större grad kunna börja ses överallt omkring oss där ett exempel som vuxit kan hämtas från internetförsäljningens chatbots, där en dator automatiskt letar upp rätt svar på en från kunden ställd fråga (Uzialko, 2019). LÄS MER

 2. 2. Reinforcement Layout in Concrete Pile Foundations : A study based on non - linear finite element analysis

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad

  Författare :Mohammad Mustafa Angar; [2020]
  Nyckelord :Pile cap; Nonlinear finite element analysis; ATENA 3D; Reinforcement layout; Strut and tie method; Pålfundament; icke-linjära finita elementmodeller; strut and tie-metoden;

  Sammanfattning : The main topic of this thesis concerns the behavior of concrete pile cap supported by four piles with two varying positions of longitudinal reinforcements. The positions include top of piles and bottom of the pile cap. For this purpose, non-linear finite element models of a pile cap are created using software ATENA 3D. LÄS MER

 3. 3. Design and Optimization of Ultrafiltration Membrane Setup for Wastewater Treatment and Reuse

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Ekansh Sharma; [2020]
  Nyckelord :parameters; membrane; predict; optimize; quality; reduction;

  Sammanfattning : With the advances in the membrane technology, there is an ongoing quest to determine the best optimal configuration for an adopted treatment as well as it’s polishing to achieve cumulative sustainability for the treatment process. Henceforth, this thesis report is an evaluation to devise a membrane filtration process for investigating the possibility of treating pre-sedimented municipal wastewater with ceramic ultrafiltration, optimizing the membrane as a pre-treatment for reverse osmosis as an overall strategy for recovering wastewater. LÄS MER

 4. 4. En jämförelse mellan standardbrandkurvan och den teoretiska temperaturutvecklingen vid lägenhetsbränder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jesper Uddmyr; [2020]
  Nyckelord :The standard fire curve; parametric fire; compartment fires; the Eurocode model; Standardbrandkurvan; parametrisk brand; lägenhetsbränder; Eurokodmodellen;

  Sammanfattning : När byggnadsdelars brandmotstånd provas och klassificeras används nästan enbart standardbrandkurvan som definierad temperaturexponering över tid. Brandexponeringen beskrivs i den europeiska standarden EN 1363-1 samt den internationella standarden ISO 834. LÄS MER

 5. 5. Effects of cracking of coupling beams onhigh rise towers subjected to wind load

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad

  Författare :Biruk Worku Woldemikael; [2020]
  Nyckelord :Crack; reinforcement content; aspect ratio; shear deformation; joint flexibility; concrete grade; effective stiffness.; Sprickor; förstärkningsinnehåll; tvärsnittsförhållande; skjuvdeformation; ledflexibilitet; betongkvalitet; effektiv styvhet;

  Sammanfattning : In high rise towers, reinforced concrete elevator shafts with coupling beams are extensively used as a principal structural element to resist lateral loads. The lateral load resistance of the tower is dominantly dependent on the stiffness of the load-bearing walls, and coupling beams connecting them. LÄS MER