Sökning: "Parametrisk design"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Parametrisk design.

 1. 1. Automationsnivåns effekter på automatiseringmöjligheterna I projekteringsskedet : En fallstudie på automationsnivåns inverkan i projekteringsskedet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jesper Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :Automationsnivå; Parametrisk design; Semi-automation; Helautomation; Automation; Automation i projektering;

  Sammanfattning : Automatisering som fenomen är inte någonting nytt utan har under längre tid kunnat associeras med högutvecklade industrier där robotar i stor grad utför arbetet (Uzialko, 2019). I dagsläget kan detta fenomen i större grad kunna börja ses överallt omkring oss där ett exempel som vuxit kan hämtas från internetförsäljningens chatbots, där en dator automatiskt letar upp rätt svar på en från kunden ställd fråga (Uzialko, 2019). LÄS MER

 2. 2. En studie av parameterstyrda modeller under projektering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Mehran Noorzaei; [2021]
  Nyckelord :Grasshopper; computational design; parametric design; construction planning and automation.; Grasshopper; parameterstyrd design; parametrisk design; projektering och automatisering.;

  Sammanfattning : Framgången i ett komplicerat byggprojekt bygger på välplanerad projektering som i sin tur är beroende av erfarna aktörer för att kunna vara konkurrenskraftig. Genom att utnyttja parameterstyrda modeller i bland annat repetitiva projekteringsprocesser kan även samarbetet mellan arkitekter, konstruktörer och projektörer effektiviseras. LÄS MER

 3. 3. Energiprestanda för småhus : Parametrisk studie i IDA ICE

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Olsson Anders; [2021]
  Nyckelord :byggnadsfysik; teknik; miljö; småhus; köldbryggor;

  Sammanfattning : Sektorn bostäder och service står för cirka fyrtio procent av Sveriges totala energianvändning. Bostadsbeståndet innefattar en stor del småhus, därmed är en reducering av energianvändningen från småhus av stor vikt för att minska klimatpåverkan från sektorn. LÄS MER

 4. 4. Parametriska designverktyg i detaljplaneprocessen : en fallstudie av verktyget Volymskissaren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sofie Eliasson; [2021]
  Nyckelord :Parametrisk design; arkitektur; detaljplaneprocessen; Grasshopper; Rhino;

  Sammanfattning : Byggbranschen tampas idag med problem inom bland annat effektivisering, underbyggande av beslut och kommunikation. Under en detaljplaneprocess ska flera aktörer samarbeta för att tillsammans komma fram till ett förslag som uppfyller en mängd krav på bästa sätt. LÄS MER

 5. 5. Parametric Study of Separation in Outlet Diffuser of Rocket Nozzle Cooling Channel Rig : The Effect of Heat Flux and Angle of Outlet Diffuser for Rectangular-to-Circular Cross Section Transitions

  Master-uppsats, KTH/Farkostteknik och Solidmekanik; KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Hector Älfvåg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The use of natural gas with high methane content as rocket fuel has gained substantial industrial attention over the past number of years. Several actors including SpaceX and Blue Origin are developing natural gas powered rocket engines. LÄS MER