Sökning: "Parascaris spp."

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Parascaris spp..

 1. 1. Klinisk effekt av fenbendazol hos föl med naturlig Parascaris univalens-infektion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Julia Strandberg; [2021]
  Nyckelord :häst; spolmask; Parascaris spp.; Parascaris univalens; avmaskning; anthelmintika; resistens; bensimidazoler; fenbendazol;

  Sammanfattning : Hästens spolmask, Parascaris spp., är vanligt förekommande hos föl och unga hästar. En individ som infekteras kan få sjukdomstecken från luftvägarna, men även nedsatt tillväxt och bukighet kan ibland ses. LÄS MER

 2. 2. Egg hatching protocol and an in vitro scoring system in Parascaris univalens larvae after exposure to anthelmintic drugs

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Författare :Al Shehnah Dimah; [2020]
  Nyckelord :Parascaris; Equine; Larvae; Anthelminthic Resistance; Hatching; Parascaris univalens; Carvacrol; Thiabendazole; Pyrantel; Ivermectin;

  Sammanfattning : A scaris is a genus of parasitic worms (helminths) found in the small intestine of various mammalian hosts, including Ascaris lumbricoides in humans, Parascaris equorum and P univalens in horses, Ascaris suum in pigs, Toxocara cati in cats and Toxocara canis in dogs. To date, Parascaris spp. LÄS MER

 3. 3. Effekt av ivermektin mot Parascaris univalens-infektion hos isländska föl

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Maja Ernback; [2020]
  Nyckelord :häst; parasit; Parascaris spp; Parascaris univalens; ivermektin; karyotypning; anthelmintikaresistens;

  Sammanfattning : Hästens spolmask, Parascaris spp., är en vanligt förekommande nematod hos unga hästar och föl. Från sex månaders ålder utvecklas immunitet och infektion hos vuxna individer är ovanlig. Eftersom hög parasitbörda kan ge upphov till mycket allvarlig sjukdom avmaskas föl runt om i världen regelbundet. LÄS MER

 4. 4. Parasitförekomst hos häst – samband med kolik och avmaskningsrutiner. : en fall-kontrollstudie

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Camilla Mörby; [2017]
  Nyckelord :parasiter; ; kolik; ; Strongylus vulgaris; ; Anoplocephala perfoliata; ; blodmask; ; bandmask; ; EPG; ; anthelmintika; parasites; ; colic; ; Strongylus vulgaris; ; Anoplocephala perfoliata; ; strongyles; ; tapeworm; ; fecal egg count; ; deworming;

  Sammanfattning : Så gott som alla betande hästar är infekterade med endoparasiter, varav de vanligaste i Sverige är små blodmaskar (Cyathostominae spp.), stor blodmask (Strongylus vulgaris), bandmask (Anoplocephala perfoliata) och spolmask (Parascaris equorum). Betydelsen av dessa för hästars hälsa och sjukdom har sedan årtionden studerats. LÄS MER

 5. 5. Parasite detection in extensively hold Gotland ponies

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Johanna Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Gotland pony; horse; parasite; strongyle; roundworm; tapeworm; pinworm; extensive holding;

  Sammanfattning : Horses are herbivores that spend almost all day grazing. While grazing they are infected by different endoparasites through ingestion of infective eggs or larvae on pasture. LÄS MER