Sökning: "Parascaris univalens"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Parascaris univalens.

 1. 1. Klinisk effekt av fenbendazol hos föl med naturlig Parascaris univalens-infektion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Julia Strandberg; [2021]
  Nyckelord :häst; spolmask; Parascaris spp.; Parascaris univalens; avmaskning; anthelmintika; resistens; bensimidazoler; fenbendazol;

  Sammanfattning : Hästens spolmask, Parascaris spp., är vanligt förekommande hos föl och unga hästar. En individ som infekteras kan få sjukdomstecken från luftvägarna, men även nedsatt tillväxt och bukighet kan ibland ses. LÄS MER

 2. 2. Egg hatching protocol and an in vitro scoring system in Parascaris univalens larvae after exposure to anthelmintic drugs

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Författare :Al Shehnah Dimah; [2020]
  Nyckelord :Parascaris; Equine; Larvae; Anthelminthic Resistance; Hatching; Parascaris univalens; Carvacrol; Thiabendazole; Pyrantel; Ivermectin;

  Sammanfattning : A scaris is a genus of parasitic worms (helminths) found in the small intestine of various mammalian hosts, including Ascaris lumbricoides in humans, Parascaris equorum and P univalens in horses, Ascaris suum in pigs, Toxocara cati in cats and Toxocara canis in dogs. To date, Parascaris spp. LÄS MER

 3. 3. Effekt av ivermektin mot Parascaris univalens-infektion hos isländska föl

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Maja Ernback; [2020]
  Nyckelord :häst; parasit; Parascaris spp; Parascaris univalens; ivermektin; karyotypning; anthelmintikaresistens;

  Sammanfattning : Hästens spolmask, Parascaris spp., är en vanligt förekommande nematod hos unga hästar och föl. Från sex månaders ålder utvecklas immunitet och infektion hos vuxna individer är ovanlig. Eftersom hög parasitbörda kan ge upphov till mycket allvarlig sjukdom avmaskas föl runt om i världen regelbundet. LÄS MER

 4. 4. An in vitro model for studying gene expression in Parascaris univalens larvae

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Författare :Sofia Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Parascaris univalens; equine roundworm; Parascaris; Parascaris univalens larvae; anthelmintic resistance; drug metabolism; gene expression; in vitro model; ivermectin.;

  Sammanfattning : Parascaris univalens, equine roundworm, is a large nematode infecting young horses and causes respiratory syndromes, impaired condition and reduced growth. Adults can reach up to 50 cm in length and heavy infection can lead to obstruction and rupture of the small intestines due to the worm’s size. LÄS MER

 5. 5. Resistens och parasitkontroll av hästens spolmask, Parascaris equorum

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Caroline Stålheim; [2015]
  Nyckelord :Parascaris equorum; Parascaris univalens; spolmask; häst; anthelmintika resistens; avmaskning; roundworm; horse; anthelmintic resistance;

  Sammanfattning : Hos häst finns två olika arter av spolmask, Parascaris equorum och Parascaris univalens. P. equorum har ansetts vara den av parasiterna som orsakar infektion hos häst. Huruvida väl detta stämmer är dock en fråga som nyligen lyfts fram och är betydelsefull för framtida forskning. LÄS MER