Sökning: "Parasit"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet Parasit.

 1. 1. Framtagande av PCR-metod för diagnostik av Toxoplasma gondii- infektion

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Tove Wadenius; [2019]
  Nyckelord :Diagnostik; FFPE; Formalinfixerad paraffininbäddad vävnad; Immunsupprimerad; realtids-PCR; sekvensering; Toxoplasma gondii; Toxoplasmos;

  Sammanfattning : Toxoplasma gondii är en encellig parasit som kan skapa svåra skador hos immunsupprimerade individer samt hos foster då mamman infekteras under graviditet. Genom framtagande av en realtids-PCR-metod för detektion av T. LÄS MER

 2. 2. Klimatförändringar och djurhälsa hos mjölkkor : framtida konsekvenser och utmaningar i Europa

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Sofia Carlsson; [2019]
  Nyckelord :klimatförändringar; mjölkko; värmestress; THI; embryoöverföring; klimatkänslig sjukdom; parasit; vektor;

  Sammanfattning : Som en följd av den globala uppvärmningen förändras klimatet. Bland annat tros en ökad medeltemperatur och extrema väderförhållanden såsom värmeböljor bli alltmer frekventa runtom i Europa. Klimatförändringarna är något som i allra högsta grad påverkar lantbruket, inklusive mjölksektorn. LÄS MER

 3. 3. Text-parasiter : En tanke-vandring kring vår relation till texter och läsande

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Linnea Frick; [2019]
  Nyckelord :Parasite; Symbiosis; Werther-effect; Reading; Good and Evil; Fahrenheit 451; Relationship to reading; Relationship to text; Propaganda; Implied Reader; Parasit; Symbios; Werther-effekt; Läsning; Gott och Ont; Fahrenheit 451; Relation till läsning; Relation till text; Propaganda; Implicit läsare;

  Sammanfattning : This study explored the reading-subjects relationship to reading and texts, and if this relationship, through metaphors, could be compared to that of a parasite or a symbiosis. In other words the question that was asked was; can the reading-subjects relationship to the written text be compared to that of a parasite and it’s host, or is the relationship more similar to that of a symbiosis? The method for the study has been to find and compare different views on reading and text, that has been presented by a series of different theoreticians. LÄS MER

 4. 4. Flodpärlmusslans (Margaritifera margaritifera) påverkan på öringens (Salmo trutta) tillväxt, konditionsfaktor och habitatval.

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Lena Andersson; [2018]
  Nyckelord :Freshwater pearl mussel; brown trout; Flodpärlmussla; öring;

  Sammanfattning : The freshwater mussel family Unionoida lives a complex life with its host animals and the freshwater mussel family’s existence is threatened worldwide. One of these species, the pearl mussel (Margaritifera margaritifera), is a “responsibility species” for Scandinavia and a lot of work is ongoing to save the species. LÄS MER

 5. 5. Clinical significance of Toxoplasma gondii in immunocompetent cats

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Wing Yin Lau; [2018]
  Nyckelord :Toxoplasma gondii; toxoplasmos; katt; immunokompetent;

  Sammanfattning : Toxoplasma gondii is an obligate intracellular parasite, with felines as its definitive host and all warm-blooded mammals and birds as intermediate hosts. It is known that most infected hosts are asymptotic, especially cats are supposed to be able to develop a long-term immunity after first time infection. LÄS MER