Sökning: "Parasit"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet Parasit.

 1. 1. Effekt av ivermektin mot Parascaris univalens-infektion hos isländska föl

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Maja Ernback; [2020]
  Nyckelord :häst; parasit; Parascaris spp; Parascaris univalens; ivermektin; karyotypning; anthelmintikaresistens;

  Sammanfattning : Hästens spolmask, Parascaris spp., är en vanligt förekommande nematod hos unga hästar och föl. Från sex månaders ålder utvecklas immunitet och infektion hos vuxna individer är ovanlig. Eftersom hög parasitbörda kan ge upphov till mycket allvarlig sjukdom avmaskas föl runt om i världen regelbundet. LÄS MER

 2. 2. PARASITIC OPERATIONS:  TO INHABIT A CADAVER

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Benjamin Tolis; [2020]
  Nyckelord :Skeleton; Cadaver; Parasite; Parasitic; Architecture; Lebbeus Woods; Andrew Benjamin; Michael Serres; Graffiti; Street Art; Athens; Greece; Parasitic Method; Parasitisk Metod; Arkitektonisk Parasit;

  Sammanfattning : My project takes place in Athens, address Lagoumitzi 15. The plan is to undertake and give life to the huge skeleton-like unfinished structure there. I transform the "skeleton" to a center for urban art, street art. My ambition is for the buidling to become the epicentre for street art in Athens. LÄS MER

 3. 3. "Fake it ´til you make it" : en kvalitativ innehållsanalys av språkanvändningen i Parasit

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Gabriel Aas; John Ingeström; Peter Nguyen; [2020]
  Nyckelord :populärkultur; makt; Foucault; språkanvändning; ethos; Parasit; Social Sciences;

  Sammanfattning : I den här studien utforskas hur makt uttrycks genom språket i den Sydkoreanska filmen Parasit. Likt andra populärkulturella fenomen producerar och reproducerar Parasit en bild av ett samhälle. I samband med det speglas interaktioner mellan individer och uttryck för hur deras relationer skapas. LÄS MER

 4. 4. ”En parasit som bara lever på värddjuret som är människan” : En intervjustudie om hur teaterpedagoger förhåller sig till teaterrollen i sin undervisning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Miriam Bell; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Framtagande av PCR-metod för diagnostik av Toxoplasma gondii- infektion

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Tove Wadenius; [2019]
  Nyckelord :Diagnostik; FFPE; Formalinfixerad paraffininbäddad vävnad; Immunsupprimerad; realtids-PCR; sekvensering; Toxoplasma gondii; Toxoplasmos;

  Sammanfattning : Toxoplasma gondii är en encellig parasit som kan skapa svåra skador hos immunsupprimerade individer samt hos foster då mamman infekteras under graviditet. Genom framtagande av en realtids-PCR-metod för detektion av T. LÄS MER