Sökning: "Parasocial Relationships"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Parasocial Relationships.

 1. 1. "Literally giving the main character vibes" – Examining Emotional Capital and Parasocial Relationships on YouTube

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Marta Kruhlinskaya; [2022]
  Nyckelord :emotional capital; parasocial relationships; mediated relationships; social media; YouTube; discourse theory; DTA; digital media; online communication; virtual sociality; emotionality;

  Sammanfattning : In an ever-evolving social media landscape, online communication has become more prone to the revelation of our affective states. In this study, I investigate how iterations of emotional capital, an extension of Pierre Bourdieu’s four forms of capital, shape social interaction in mediated relationships on YouTube, a platform that fosters a participatory culture. LÄS MER

 2. 2. Agens och dess påverkan på parasociala romantiska relationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Josefine Stiberg; Anna Loberg; [2022]
  Nyckelord :Faktisk fiktiv agens; parasociala romantiska relationer; dejting-simulatorer;

  Sammanfattning : Studien avsåg att svara på frågeställningen; Hur påverkas autenticiteten i en parasocial romantisk relation av FFA? I en komparativ, kvalitativ studie undersöktes hur testdeltagare reagerade på två snarlika dejting-simulatorer. Det enda som skiljer de två artefakterna åt är att den ena inte innehåller FFA, faktisk fiktiv agens, alltså möjligheten att påverka det huvudsakliga narrativet och dejtens utfall. LÄS MER

 3. 3. Followers’ Perception of Transparency in Persuasive Intent : The Role of Parasocial Relationship and Persuasion Knowledge in Sponsored Content

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Rebecca Frölander; Johanna Gullbrandsson; [2022]
  Nyckelord :Influencer Marketing; Social Media Influencers; Parasocial Relationship; Persuasion Knowledge; Transparency; Sponsored Content;

  Sammanfattning : Background: Social media marketing has grown rapidly in recent years and has become a standard tool for marketers. As a result, companies use social media influencers (SMIs) to reach their target audiences. One important aspect of influencer marketing is the relational aspect. LÄS MER

 4. 4. Exklusiva varumärkens strategier kring digitala kundrelationer : Hur svenska exklusiva varumärken skapar kundrelationer via sociala medier

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Nawal Aboulazze; Frida Nordström; [2022]
  Nyckelord :Fashion industry; high-end companies; social media; customer relationship; parasocial interaction; digital marketing; sustainability; Modeföretag; exklusiva företag; sociala medier; kundrelation; parasocial interaktion; digital marknadsföring; hållbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag väljer allt fler företag inom mode- och inredningsindustrin att sälja sina produkter online. Företagens interaktioner och marknadsföring sker därför mestadels digitalt gentemot kunden. Denna nya era av digitalisering för företagen innebär en stor förändring vad gäller nya former av marknadsföring och kundkontakt. LÄS MER

 5. 5. Kompis på låtsas med en låtsaskompis : En innehållsanalys av deltagande i kommentarsfält hos virtuella influencers med fokus på parasociala relationer och autenticitet.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Maja Olsen; Lisa Forsberg; [2022]
  Nyckelord :Parasocial relationship; authenticity; participation; virtual influencers; social media; comment sections;

  Sammanfattning : This essay intends to examine the phenomenon of virtual influencers on Instagram and contribute with a fundamental knowledge within a relatively unexplored field of research. By studying the comment sections of three virtual influencers with authenticity and parasocial relationships as the theoretical starting point the essay aims to contribute with insights about participation. LÄS MER