Sökning: "Parasocial theory"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Parasocial theory.

 1. 1. FICTION VS REALITY A survey experiment comparing the effect of representation in different spheres on political efficacy.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nina Muossa; [2021-07-20]
  Nyckelord :Political efficacy; Political representation; Fiction; Experiment; Parasocial theory;

  Sammanfattning : The social debate mentions how people in socioeconomic weaker areas are less politically engaged and have less political efficacy. Previous research mentions lack of representation as a possible explanation. LÄS MER

 2. 2. ”DET ÄR SOM MED SALT, DET KAN FÖRHÖJA ELLER BLI FÖR MYCKET” - En semistrukturerad intervjustudie om hur kommentatorn påverkar tevetittarens upplevelse av idrottsevenemanget

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Kristoffer Lidén; [2021-07-01]
  Nyckelord :Uses and Gratification; sportkommentator; publikstudie; tevesport;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att ta reda på hur tevetittaren upplever att sportkommentatorn påverkar upplevelsen av idrottsevenemanget.Teori: Uses and Gratification Theory, parasocial interaktion/relation, reception, the Functional Theory of Mass Communication, the Disposition Theory of Sports Spectatorship, Disposition Theory, Self-Determination Theory, Maslows behovspyramid och Theory of Planned Behavior. LÄS MER

 3. 3. Virtual Influencers, Friends to Listen to?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jacob Rönnhed; Sofie Wiksborg; [2021]
  Nyckelord :Virtual influencer; influencer marketing; influencer; parasocial relationship; opinion leadership; source credibility; Business and Economics;

  Sammanfattning : Thesis Purpose: The purpose of this study is to explore if virtual influencers can be viewed as capable of developing parasocial relationships and opinion leadership. This will be researched through the virtual influencers source credibility, perceived by the Swedish audience of Instagram. LÄS MER

 4. 4. Min artificiella kärlek : Om att leva tillsammans med en artificiell individ, och om hur relationen representeras i och av filmad media

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Evelina Rydelius; [2021]
  Nyckelord :Human–robot relationships; Technosexuality; Artificial sexuality; Media representations; Media content analysis;

  Sammanfattning : It's known that advanced technologies with their own artificial intelligence (AI) are gaining a bigger part in our daily lives. This AI can be found in phones, in smart homes, and in cars. Furthermore, it can be found in anthropomorphic robots seen in healthcare and in the entertainment industry as two of many examples. LÄS MER

 5. 5. Ytliga låtsasvänner och reklampelare i ett : En kvalitativ studie om följares uppfattning om influencers och deras samarbeten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Evelina Olsson; [2020]
  Nyckelord :Influencers; Social media; Influencer marketing; Instagram; Qualitativ survey; Influencers; sociala medier; influencer marketing; Instagram; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera vilken relation följare har till influencers, utifrån följarens perspektiv. Studien ämnar även undersöka hur deras publicering av betalda samarbeten på sociala medier bemöts av följarna. LÄS MER