Sökning: "Paratext"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Paratext.

 1. 1. Vad berättar bilderbokens paratext? : En studie om hur bilderbokens paratext överensstämmer med handlingen i bilderboken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sofia Spaak; Frida Misker Blom; [2019]
  Nyckelord :Paratext; Picture book; Illustrator; Author; Cover; Paratext; Bilderbok; Illustratör; Författare; Omslag;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate what the picture book's paratext tells us. The study focuses on aspects such as whether the cover and the story match, and whether the paratext text gives a true and fair view of the contents of the picture book. LÄS MER

 2. 2. ADHD i barnlitteraturen : Analys av fyra bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Josefin Öhrnberg; [2018]
  Nyckelord :ADHD; Gender; Norm critical perspective; Paratext; Person portrayal; Picture book; ADHD; Bilderbok; Genus; Normkritiskt perspektiv; Paratext; Personskildring;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att granska hur den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen ADHD skildras i fyra olika bilderböcker riktade till barn i förskoleålder. Genom textanalytiskt perspektiv utförs en bilderboksanalys och bilderböckernas paratext analyseras, det vill säga allt som är kring böckernas huvudsakliga berättelse. LÄS MER

 3. 3. Bilderbokens baksida : en paratextanalys av svenska bilderböcker utgivna 2016

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Maria Eriksson; [2018]
  Nyckelord :ALM; children s books; children s literature; library and information science; materiality; paratext; paratextual analysis; peritext; picturebook analysis; picturebooks; qualitative content analysis; supplement ABM; barnböcker; barnlitteratur; biblioteks- och informationsvetenskap; bilderboksanalys; bilderböcker; materialitet; kvalitativ innehållsanalys; paratextanalys; supplement; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : What's the point of a back cover? When converting an initially printed book into a digital format, the front cover is almost always included in the electronic file, the back cover however, is not. The aim of this thesis is to examine the back covers of picturebooks, based on what function they serve in relation to the work, as well as to intermediaries and readers of the work. LÄS MER

 4. 4. Bokomslagets betydelse : En paratextanalys av fem populära böcker valda avelever i årskurs 5

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Sara Bengtsson; [2017]
  Nyckelord :Paratext; paratext analysis; peritext; Genette; children’s books; adolescent books; chapter books; book cover; cover picture; title; subtitle; endpapers; Paratext; paratextanalys; peritext; Genette; barnböcker; ungdomsböcker; kapitelböcker; bokomslag; bokframsida; omslagsbild; titel; undertitel; försättsblad; eftersättsblad;

  Sammanfattning : The aim of the study is to apply a paratext analysis to investigate what it is in thepackaging of books that can appear attractive to children and what are the distinctiveshared features of popular pupil choices among books. The analysis consists of anexamination of each book and then a comparative section. LÄS MER

 5. 5. Werkmäster möter Dickens : – Vad händer när Lysande utsikter skrivs om till en lättläst version?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Mattias Andersson; [2017]
  Nyckelord :Charles Dickens; Johan Werkmäster; lättläst; komparativ studie; Lysande utsikter; årskurs 4–6.;

  Sammanfattning : Studien analyserar Charles Dickens verk, översatt av Margareta Ångström, Lysande utsikter (1970) och kommer ställas emot en återberättad version av Johan Werkmäster (2011). Syftet med studien är att jämföra dessa två versioners paratext, språk och innehåll samt att undersöka om versionerna skulle passa till elever i årskurs 4–6. LÄS MER