Sökning: "Parent-"

Visar resultat 1 - 5 av 2174 uppsatser innehållade ordet Parent-.

 1. 1. ”När ska du dö?” – En litteraturstudie om behov av stöd och information till förälder med kronisk cancer och dess minderåriga barn

  Magister-uppsats,

  Författare :Jenny Odén Glansk; [2024-01-24]
  Nyckelord :Förälder med cancer; barn som anhörig; kommunikation; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en person med minderåriga barn drabbas av cancer rubbas familjens rutiner och roller. Enligt hälso- och sjukvårdslagen och kompetensbeskrivningen för onkologisjuksköterska är vårdpersonal skyldiga att informera barn om föräldern lider av svår sjukdom samt anpassa informationen utifrån ålder och situation. LÄS MER

 2. 2. Mellan raderna - En kvalitativ studie om varuhuschefers roll i en organisationsförändring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellen Abrahamsson; John Ericsson; Alexandra Tsakiris; [2024]
  Nyckelord :mellanchefer; organisationsförändring; filtrering; identitet; föräldraroll; middle managers; organizational change; filtering; identity; parenting role; Business and Economics;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie som syftar till att bidra med en ökad nyansering av mellanchefers roll i organisationsförändringar genom att se till hur de själva uppfattar rollen i fråga och vad den innefattar. Studien behandlar således frågeställningen: ”Hur ser varuhuschefer på sin roll i en organisationsförändring?” För att besvara denna frågeställning har en kvalitativ fallstudie gjorts på sju varuhuschefer som har positionen som mellanchefer. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar lärares beslut om användning av läxor inom matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek

  Författare :Therese Nilsson; Vera Miltén; [2024]
  Nyckelord :Homework in mathematics; parent involvement in homework; primary mathematics homework; primary school; teaching in mathematics.;

  Sammanfattning : Homework in mathematics is a well-debated subject and can affect young children’s everyday life. This paper aims to investigate teachers' decisions regarding mathematics homework using the question “Which factors influence teachers in using homework in mathematics?” through an analysis of the existing research. LÄS MER

 4. 4. En möjlig väg hem : En scoping review om återförening och stöd som främjarkontakt mellan föräldrar och deras familjehemsplacerade barn

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sana Dawoud; [2024]
  Nyckelord :Biological parent; contact; experiences; foster care; out of home care; reunification; support.; Biologiska föräldrar; erfarenheter; fostervård; föräldrar; kontakt; stöd; återförening.;

  Sammanfattning : Återförening är en del av det sociala arbetets uppgifter och är en förutsättning för att föräldrar och deras placerade barn ska kunna återförenas. Trots detta, är återförening ett outforskat eller ett begränsat område. Syftet med denna studie har därför varit att undersöka återförening med hjälp av två forskningsfrågor. LÄS MER

 5. 5. Arbetet med de osynliga barnen : En kvalitativ studie kring arbetet med barn som har minst en psykiskt sjuk förälder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Victoria Wieczorek; Josefin Milde; [2024]
  Nyckelord :parental mental illness; children; social worker; social work; experience; föräldrar med psykisk sjukdom; barn; socialt arbete; erfarenhet; socialarbetare;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to investigate social workers' work with children who have mentally ill parents in order to gain a better understanding of their work and how it affects the children. Mental illness is today a growing public health problem. The proportion of Sweden's population suffering from some form of mental illness is increasing. LÄS MER