Sökning: "Parental influence"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade orden Parental influence.

 1. 1. Att vänta och föda barn under Coronapandemin : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Magdalena Henryson Snöberg; Linda Pellergry; [2021]
  Nyckelord :Coronavirus pandemic; Covid-19; Experiences; Parents; Partner; Coronapandemin; Covid-19; Erfarenheter; Föräldrar; Partner;

  Sammanfattning : Background: In 2020 the world was hit by the Coronavirus pandemic and the WHO issued information on how to diminish global virus spreading. In Sweden new rules and regulations concerned among other social sectors maternity and childbirth care. LÄS MER

 2. 2. Föräldrainflytandets komplexitet : Sex föräldrars upplevelser av reellt föräldrainflytande vad gäller barns vila på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Cecilia Hansen; Therese Johansson; [2021]
  Nyckelord :Parental influence; influence; preschool; the influence ladder; information; participation; influence; consultation; decision making; rest; values; democracy.; Föräldrainflytande; inflytande; förskola; inflytandetrappan; information; deltagande; påverkan; samråd; beslutsfattande; vila; värdegrund; demokrati.;

  Sammanfattning : Föräldrainflytande är ett komplext begrepp och en viktig del i förskolans värdegrundsarbete och demokratiuppdrag. Det är föräldrarna som har det yttersta ansvaret för barnet samt känner sitt barn allra bäst. LÄS MER

 3. 3. Parental guidance in occupational therapy: Promoting the participation of children with autism spectrum disorder in everyday life activities - a scoping review

  Master-uppsats, Jönköping University

  Författare :Petra Enroth; [2021]
  Nyckelord :parental guidance; ASD; daily activities; everyday life activities; occupational therapy; participation;

  Sammanfattning : Abstract   Aim This study aimed to determine what is known from the existing literature about parental guidance during occupational therapy to promote the participation of children with autism spectrum disorder (ASD) in everyday activities. Method  The scoping review methodology was used to gather existing information on the topic. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar elevers val av utbildning och yrke : En kvantitativ studie om interna och externa motivationer gällande utbildningsval

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Marion Thinsz Jansson; Zakarias Wennerström; [2021]
  Nyckelord :Internal motivation; external motivation; expectations; parental influence; peer influence; education; Intern motivation; extern motivation; förväntningar; påverkan från föräldrar; påverkan från vänner; utbildning;

  Sammanfattning : This study aimed to examine the external and internal factors which influence Swedish upper secondary school students’ choices regarding their educational path. These factors included parental influence, peer influence, expectations, and internal motivations which may influence the students’ choices. LÄS MER

 5. 5. Vad påverkar yrkesvalet? -En kvalitativ studie om vad som påverkar unga vuxna till sina yrkesval

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sven Borres; Linus Westling; [2020]
  Nyckelord :Influence; choice of profession; social experience; mechanisms; attitudes; parental influence; Påverkan; yrkesval; sociala erfarenheter; mekanismer; attityder; föräldrars påverkan;

  Sammanfattning : How an individual's choice of profession is influenced has been studied for over 50 years. The main outcome of this research is that parental influence has a major impact on this decision. However, how the choice of profession is influenced and through what mechanisms are still somewhat inconclusive. LÄS MER