Sökning: "Parental leave"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade orden Parental leave.

 1. 1. The (Un)limited Individual in Swedish Family Politics : An in-depth analysis of an extreme-case in making us less dependent on our families

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karin Kristensson; [2020]
  Nyckelord :family politics; gender equality; parental insurance; individualization; familization;

  Sammanfattning : In light of new social risks, such as the decline in fertility rates in large parts of the industrialised world, family policies – for example parental insurance and public childcare – appear to put increasing focus on the individual’s ability to combine labour market employment with family life. This means that individuals become less dependent on their families, conceptualised as an individualisation of policy. LÄS MER

 2. 2. Kan föräldraförsäkringen påverka könslönegapet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Cajsa Hjortsäter; [2020]
  Nyckelord :gender wage gap; family gap; parental leave; Business and Economics;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine if the gender wage gap is affected by how generous parental- and paternity leave policies are. Previous papers have shown that women and men are affected differently after becoming parents. While women see a penalty in the labour market, men’s wages tend to increase. (Budig, 2014). LÄS MER

 3. 3. Kvinnligt och manligt företagande : lantbrukarnas syn på olikheter och möjligheter i de gröna näringarna

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Cecilia Olander; Hanna Broo; [2020]
  Nyckelord :företagande; kvinnligt; manligt; gröna näringarna; genus; obetalt arbete; föräldraledighet; entrepreneur; female; male; agriculture; gender; un-paid work; parental leave;

  Sammanfattning : De gröna näringarnas roll i samhället är viktig. Branschen bidrar med sysselsättning för hundratusentals människor, producerar livsmedel, bränsle, energi, biologisk mångfald, öppna landskap och ger chans till liv i hela Sverige. LÄS MER

 4. 4. Vilka är effekterna av problemet? : En policyanalys av Kristdemokraternas problempresentation gällande låst föräldrapenning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Statsvetenskap

  Författare :Julia Eklund; [2020]
  Nyckelord :Parental leave; Christian Democrats; Bacchi; WPR-approach; feminist post- structural theory; Föräldrapenning; Kristdemokraterna; Bacchi; WPR-ansats; feministisk poststrukturalism;

  Sammanfattning : Despite the fact that the introduction of reserved parental leave has resulted in a success for gender equality in general, there are parties in the Swedish Parliament that oppose this reform, the Christian Democrats being one of them. The purpose of the study was therefore to study the effects of the Christian Democrats' problem presentation regarding reserved parental leave. LÄS MER

 5. 5. Kvinnliga chefer i föräldraskap och yrkesliv : En kvalitativ studie om hur kvinnliga chefers föräldraskap och yrkesliv samverkar med varandra

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Sofia Pham; Tove Franzén Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Motherhood; female manager; career; parental leave; parenthood; Moderskap; kvinnliga chefer; karriär; föräldraledighet; föräldraskap;

  Sammanfattning : The aim of our study was to investigate how women in management positions experience the relationship between parenthood and their careers. We also wanted to study how these women experienced expectations from society on parenting in relation to their careers. LÄS MER