Sökning: "Parenting literature"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Parenting literature.

 1. 1. Föräldrars upplevelse av neonatalvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Claudia Frisk; Salomé Laverde Castro; [2020]
  Nyckelord :Neonatal care; parents experiences; nurse.; Föräldrars erfarenheter; neonatalvård; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att bli förälder innebär en stor förändring i livet och tiden efter förlossningen upplevs vanligtvis som en tid full av kärlek och glädje. För föräldrar till sjuka nyfödda är denna en stressig period. LÄS MER

 2. 2. The Importance of Headquarters Role in Subsidiary Innovation in EMNCs: A Case Study of Lynk & Co

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Qiujie Zhou; Zhu Lingling; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : One of emerging-market multinational companies’ main motives is to seek strategic assets, such as technology, from their subsidiaries in order to enhance their innovation competence. Subsidiary innovation development is key to EMNCs achieving this objective and has therefore become increasingly important for EMNCs. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors beslutsfattande vid profylaktisk mastektomi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Tania Fabian; Caroline Fredriksson; [2019]
  Nyckelord :Decision making; Mastectomy; Prophylactic Mastectomy; Patient; Women; Beslutsfattande; Mastektomi; Profylaktisk Mastektomi; Patient; Kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Profylaktisk mastektomi är en behandling där brösten avlägsnas kirurgiskt i förebyggande syfte. Det finns olika indikationer till att profylaktisk mastektomi övervägs. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av delaktighet hos föräldrar till barn som vårdas på neonatal intensivvårdsavdelning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jannica Swärdh; Ann-Sofie Molin; [2019]
  Nyckelord :experiences; parents; participation; neonatal intensive care unit; family nursing; upplevelser; föräldrar; delaktighet; neonatalavdelning; familjecentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund Att bli förälder till ett barn som vårdas på en neonatalavdelning kan upplevas som en mycket chockartad och stressande händelse, vilket kan försvåra för föräldrarna att knyta an till barnet. Barnets behov av professionell vård hindrar föräldrarna att ge barnet naturlig omsorg, vilket kan skapa känslor av förlust av föräldrarollen. LÄS MER

 5. 5. "Jag är ingen perfekt mamma, men vem är det?"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sonja Romanus; Ellen Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :Compulsory care; Long-term foster care; Online forums; Parenthood; Social trust; social services;

  Sammanfattning : Apart from the significant amount of research based in the perspective of social service workers, parents’ viewpoints of their experiences with children in long-term foster care is notably underrepresented within social science literature. To address this lack in coverage this paper discusses parents’ experiences of compulsory care (LVU) using content analysis drawing on selected comment sections from two internet-based discussion forums, Flashback and Familjeliv. LÄS MER