Sökning: "Parenting literature"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Parenting literature.

 1. 1. Man blir kvinna - Om barnuppfostran och genusdiskurser i teori och praktik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Petra Lundström; Charlotta Hamnell; [2019-07-31]
  Nyckelord :Women Girls; Rural environment; Generations; Parenting literature; Gender; Discoursive constructions; Intersectionality;

  Sammanfattning : In this thesis the purpose is to investigate how girls have been raised in three generations, from the 1950’s to the 2010’s in a rural environment, with the 1980’s as our main focus. Through interviews with mothers and daughters, we have sought to discover the discoursive norms that are at play in the upbringing and parenting of girls. LÄS MER

 2. 2. "Jag är ingen perfekt mamma, men vem är det?"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sonja Romanus; Ellen Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :Compulsory care; Long-term foster care; Online forums; Parenthood; Social trust; social services;

  Sammanfattning : Apart from the significant amount of research based in the perspective of social service workers, parents’ viewpoints of their experiences with children in long-term foster care is notably underrepresented within social science literature. To address this lack in coverage this paper discusses parents’ experiences of compulsory care (LVU) using content analysis drawing on selected comment sections from two internet-based discussion forums, Flashback and Familjeliv. LÄS MER

 3. 3. CALLOUS UNEMOTIONAL HOS BARN OCH UNGDOMAR - EN SYSTEMATISK LITTERATURSTUDIE OM FÖRÄLDRASKAPETS PÅVERKAN PÅ DRAGEN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Fatme Baalbaki; [2018]
  Nyckelord :anknytning; antisocialt beteende; barn; callous unemotional; föräldraskap; ungdomar;

  Sammanfattning : Baalbaki, F. Callous unemotional hos barn och ungdomar. En systematisk litteraturstudie om föräldraskapets påverkan på dragen. Examensarbete i kriminologi 15 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. Ett barn med Downs syndrom föds : Föräldrarnas upplevelse av vården ur ett familjecentrerat perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :José Cardoso Plaza; Daniel Andersson; [2018]
  Nyckelord :Down syndrome; parenting; nursing care; experience;

  Sammanfattning : Background: Down syndrome is the most common chromosomal abnormality in Sweden. Around 120 to 140 children with Down syndrome are born annually in Sweden. There is a lack of studies that examine how parents of children with Down syndrome experience the interactions with healthcare personnel. LÄS MER

 5. 5. Att mötas och förstå : Varför är det svårt?

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Eva Stenholm; [2018]
  Nyckelord :preschool; parents; meetings; cooperating; practical knowledge; reflection; conversations; cultures; multicultural; intercultural; förskola; föräldrar; möten; samarbete; praktisk kunskap; reflektion; samtal; kulturer; mångkulturell; interkulturell;

  Sammanfattning : In this scientific essay I have focus on parental work in preschool and the difficulties that might arise. The empirical part is based on two meetings with parents and both of them are about how to understand each other. These meetings are linked to literature and helps me research the term reflection. LÄS MER