Sökning: "Parisa Ahmadi Tabatabaee"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Parisa Ahmadi Tabatabaee.

  1. 1. Motiverande samtal relaterat till kardiovaskulära sjukdomar - ur ett patientperspektiv : en litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

    Författare :Parisa Ahmadi Tabatabaee; Winta Tesfamikael; [2018]
    Nyckelord :Kadriovaskulära sjukdomar; Levnadsvanor; Motiverande samtal; Personcentrerad; Sjuksköterska;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund  Kardiovaskulära sjukdomar är en grupp av folkhälsosjukdomar som sätter personers livssituation och livskvalitet i besvär. Dessutom är kardiovaskulära sjukdomar de största orsakerna till mortalitet i hela världen. LÄS MER