Sökning: "Parisavtalet"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet Parisavtalet.

  1. 1. Återbruk inom byggsektorn : En sammanställande rapport i syfte att utreda alternativa betongstommar för hållbar utveckling

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

    Författare :Desirée Hunt; [2020]
    Nyckelord :Hållbar utveckling; cirkulärt byggande; betongstomme; koldioxid; återbruk;

    Sammanfattning : I takt med en exponentiell ökning av jordens befolkning, bidragande till en ökad konsumtion av jordens resurser ställs allt mer krav och fokus på ett hållbart byggande. Sverige antog sig 2017 ett klimatpolitiskt ramverk i form av en sammanhängande miljöpolitik bestående av klimatlagar och klimatmål för att nå upp till Fossilfritt Sveriges mål i linje med Parisavtalet. LÄS MER

  2. 2. Det ska vara lätt att göra rätt - om kommunalt klimatarbete för att minska invånares klimatpåverkan

    Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

    Författare :Felicia Strid; [2020]
    Nyckelord :climate change mitigation; local action; municipality; emission reduction; climate actions; climate policy; citizen participation; consumption; Earth and Environmental Sciences;

    Sammanfattning : Despite the fact that local and household levels are causing large amounts of the greenhouse gas emissions in Sweden, global climate policy has mainly focused on international and national solutions when coping with climate change mitigation. The aim of this study is to unearth and discuss measures that municipalities can use in order to mitigate the climate impact of their citizens. LÄS MER

  3. 3. Kan klimatdeklarationer för byggnader göras jämförbara? : En studie av osäkerheter vid beräkning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

    Författare :Linnea Ögren; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Under Parisavtalet 2015 beslutades att jordens globala uppvärmning ska hållas under 2, men helst 1,5°C. År 2045 ska Sverige ha netto noll utsläpp av växthusgaser och därefter ska negativa utsläpp åstadkommas. LÄS MER

  4. 4. Transition Towards Renewable Energy inDeveloping Countries : A Case Study of Cuba

    Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

    Författare :Andreas Valdmaa; Veronica Ehrström Eklöf; [2020]
    Nyckelord :Paris Agreement; Renewable Energy; Developing Countries; Transition; Energy Mix; Sustainability; Cuba; Parisavtalet; Förnybar Energi; Utvecklingsländer; Omställning; Energimix; Hållbarhet; Kuba;

    Sammanfattning : The Paris Agreement was introduced in 2015 with the purpose to actualize a more sustainablefuture and diminish the effects of climate change, caused by mankind. Since its establishment,the Paris Agreement has induced actions over the globe with consequences to last for centuries. LÄS MER

  5. 5. Koldioxidbudget - en kartläggning av hur verktyget används i svenska kommuner

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

    Författare :Johanna Andersson; [2020]
    Nyckelord :carbon budget; climate budget; climate change mitigation; climate crisis; climate policy; communicative tool; emission reductions; emission reduction rate; global warming; local climate efforts; local emission budgets; Swedish municipalities; Paris agreement; koldioxidbudget; klimatbudget; lindra klimatförändringarna; klimatkris; klimatpolicys; kommunikativt verktyg; utsläppsminskning; utsläppsminskningstakt; global uppvärmning; lokalt klimatarbete; lokal utsläppsbudget; svenska kommuner; Parisavtalet; Earth and Environmental Sciences;

    Sammanfattning : We have a limited amount of greenhouse gases left to emit, our global carbon budget, if we are to divert the worst effects of the climate crisis. This study aimed to map how municipalities implement carbon-budgeting in their efforts to fulfil the Paris agreement, and investigate why the instrument is not more frequently used. LÄS MER