Sökning: "Park High"

Visar resultat 1 - 5 av 265 uppsatser innehållade orden Park High.

 1. 1. Mobilanvändning, impulskontroll och vuxnas livstillfredsställelse : En kvantitativ studie som utforskar eventuellt samband mellan mobilanvändning, impulskontroll och livstillfredsställelse hos vuxna

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Alma Berggren; [2020]
  Nyckelord :Mobile use; Impulse control; Satisfaction with life; Workers; Survey; Mobilanvändning; Impulskontroll; Livstillfredsställelse; Arbetare; enkätundersökning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om det finns samband mellan självskattade timmar i mobilanvändning, impulskontroll och livstillfredsställelse hos vuxna som arbetar. Studien undersöker även olika typer av mobilanvändning i relation till livstillfredsställelse. LÄS MER

 2. 2. Crisis Management in the EU : A Study on the Variation of Institutionalisation in the EU’s Crisis Management Capacities within Public Health and Critical Infrastructure

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Hyo Won Park; [2020]
  Nyckelord :crisis management; EU; public health; critical infrastructure; institutionalisation; European integration;

  Sammanfattning : This study aims to explain why there is a variation in the institutionalisation of the EU's transboundary crisis management capacity through understanding European integration. To exemplify this variation, it will investigate the areas of common safety concerns regarding public health and critical infrastructure which are two areas with a high and low institutionalisation of its crisis management capacities, respectively. LÄS MER

 3. 3. Prediction in a Dynamic System using Nodal Patterns

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Giri Sai Maruthi Venkateswarlu Viswanadhuni; Ravi Varma Injeti; [2020]
  Nyckelord :Bus Communication; Communication Network; Dynamic; Long-Short-Term Memory; Nodes; Patterns; Prediction; Spline Interpolation; Telecommunication.;

  Sammanfattning : Nowadays, communication networks have become an important part of our daily lives. The communication between any two points happens with the transfer of data between the nodes. But due to the non-functionality, non-availability, and long passway of nodes, the transmission of data over the networks is consuming an excessive amount of energy. LÄS MER

 4. 4. Interharmonic Analysis of Sustainable Energy Sources and Loads : Comparing two signal processing methods for estimation of interharmonics

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Isabelle Löfgren; [2020]
  Nyckelord :interharmonics; short time Fourier transform; desynchronized processing technique; sliding-window ESPRIT; power quality; signal processing;

  Sammanfattning : In this report, studies on interharmonics from three different measurement sites are performed. The first site is a wind park with three turbines, where the measurements are performed at the point of common coupling of these three. LÄS MER

 5. 5. Ett njutbart dopp vid Solfjäderbadet : ett gestaltningsförslag och studie om badplatsens landskapsarkitektur

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Oscar Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :badplats; landskapsarkitektur; fallstudie; rekreation; hälsa; gestaltning;

  Sammanfattning : Det finns många platser i våra städer där blå miljöer är en del av landskapet, men trots det nyttjas inte vattnets höga potential. Bad och vattennära kontakt besitter många hälsosamma och rekreerande egenskaper som går att främja med rätt gestaltning. LÄS MER