Sökning: "Parkinson’s disease"

Visar resultat 11 - 15 av 73 uppsatser innehållade orden Parkinson’s disease.

 1. 11. Dansens påverkan på den psykiska hälsan hos individer med Parkinsons sjukdom

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Therese Gyrling; Magnus Ljunggren; [2018]
  Nyckelord :Dance; mental health; Parkinson’s disease; qualitative study; Dans; kvalitativ studie; Parkinsons sjukdom; psykisk hälsa;

  Sammanfattning : I Sverige beräknas ca 18000-20000 individerha Parkinsons sjukdom (PS) och de flesta som drabbas är över 65 år. PS associeras med motoriska och icke-motoriska symtom som alla påverkar livskvaliteten hos de drabbade. LÄS MER

 2. 12. Identifying Cell Reprogramming Roadblocks by Modelling Induced Pluripotency with Boolean Networks and Dynamical Systems

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik; Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

  Författare :Johannes Isaksson; [2018]
  Nyckelord :Stem cells; pluripotency; pluripotent; reprogramming; iPS; induced pluripotency; Boolean; dynamical systems; network.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : The generation of induced pluripotent stem (iPS) cells from differentiated cells is a process of great scientific interest due to the medical potential of such cells. This process (called 'reprogramming' of cells) is however notoriously inefficient and still not very well understood. LÄS MER

 3. 13. Upplevelserna av musik och dess påverkan på gångförmågan : - hos personer med Parkinsons sjukdom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Tilda Rosbusk; Charles Duc; [2018]
  Nyckelord :Parkinsons sjukdom; musik; gångförmåga; fysioterapi; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Parkinsons sjukdom är en kronisk degenerativ neurologisk sjukdom som leder till motoriska funktionsnedsättningar. De tre vanligaste motoriska symtomen som uppkommer genom sjukdomen är bradykinesi, muskulär rigiditet och vilotremor vilket påverkar gångförmågan negativt då det kan resultera i postural instabilitet och korta stapplande steg. LÄS MER

 4. 14. Modelling conversion of adult skin cells to neurons

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik; Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

  Författare :Viktor Drugge; [2018]
  Nyckelord :Human adult fibroblast; Neuron; Neural conversion; Transdifferentiation; Direct reprogramming; Direct lineage conversion; Simulation; Regulatory gene network; Gene network topology; Gene circuit; Gene dynamics; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Scientists are now able to directly convert one somatic cell type into another using a procedure known as direct lineage reprogramming or transdifferentiation. In this procedure, transcription factors which are important for initiating a rewriting of the gene expressions are introduced in the cell. LÄS MER

 5. 15. Evaluation of Calibration Methods to Adjust for Infrequent Values in Data for Machine Learning

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Mikrodataanalys

  Författare :Felipe Dutra Calainho; [2018]
  Nyckelord :Data mining; resampling; ensemble.;

  Sammanfattning : The performance of supervised machine learning algorithms is highly dependent on the distribution of the target variable. Infrequent values are more di_cult to predict, as there are fewer examples for the algorithm to learn patterns that contain those values. LÄS MER